Kontinkankaan kampuksen professoriluennot 24.11.2016Kontinkankaan Kampuksen tiedekunnat, lääketieteellinen tiedekunta ja biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta sekä koe-eläinkeskus järjestivät yhteisen professoriluentotilaisuuden 24.11.2016 Leena Palotie -salissa. Juhlallisen esitelmän pitivät lääketieteellisen biokemian professori Peppi Karppinen, synnytys- ja naistentautiopin professori Hannu Martikainen, synnytys- ja naistentautiopin professori Ulla Puistola ja koe-elänkeskuksen johtaja, professori Hanna-Marja Voipio. Uudet professorit vahvistavat tiedekuntien monia tutkimuksen ja opetuksen kärkiä. Professori Karppinen tutkii elimistön hypoksiavastetta,  professori Martikainen lisääntymislääketiedettä, professori Puistola gynekologisia syöpiä ja professori Voipio koe-eläinten hyvinvointia.

Kuvassa (©Kulmakuvaamo) vasemmalta: Hanna-Marja Voipio, Ulla Puistola, Hannu Martikainen ja Peppi Karppinen

Viimeksi päivitetty: 30.11.2016