News

29.3.2017 News

Rakentamistekniikan erilliskoulutuksen kuulumisia

Opetusministeriö on myöntänyt Oulun yliopistolle takaisin rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutusvastuun.

14.2.2017 News

Käyntejä epämukavuusalueella

Opiskeluuni ammatillisessa opettajakorkeakoulussa kuuluu tänä keväänä opetusharjoittelu, jonka pääsin tekemään Oulun ammattikorkeakouluun, kirjastoalan tradenomiopiskelijoiden Pedagoginen kirja

14.9.2016 News

Harjoittelu- ja työelämäjaksoja yliopisto-opintoihin

Oulun yliopiston strategiassa (2016 - 20120) on yhdeksi tavoitteeksi kirjattu ”Yhteistyötä työelämän kanssa tukevien rakenteiden kehittäminen”.

23.3.2016 News

Kysyntä ja tarjonta kohtaavat 2014 alkaneessa koulutusvientihankkeessa

Oulun yliopiston ja TOPIKin yhteistyökumppani Metropolitan Bangkok Adminstration toi edustajansa Suomen vierailulle jo seitsemättä kertaa.

27.10.2015 News

Tyyliä Topikissa

Tyyliä Topikissa

4.9.2015 News

Kuin kala verkossa?

22.5.2015 News

Rakennustekniikan muuntokoulutuksen aloitustilaisuus Oulun yliopistossa 4.5.2015

Tampereen teknillisen yliopiston ja Oulun yliopiston yhdessä toteuttama Rakennustekniikan muuntokoulutushanke Raksa 2 käynnistyi toukokuun alussa Oulussa.

22.4.2015 News

Topiklaisia ITK:ssa

Keväisessä Hämeenlinnassa järjestettiin perinteinen ITK-konferenssi 16. - 17.4.2015.

27.2.2015 News

Taas uudet psykoterapeuttikoulutukset alkamassa

Päivälehtien mielipidesivuilla on käyty vilkasta keskustelua mielenterveyspalveluiden riittävyydestä ja tarvittavasta alan osaamisesta. Erityisesti psykoterapeuttista osaamista tarvitaan lisää.

16.2.2015 News

Verkkokurssit suosiossa

Topikin EDE-tiimi (Educational Development Excellence) on toteuttanut kokonaan verkossa opiskeltavia täydennyskoulutuskursseja vuodesta 2005.

21.10.2014 News

Kohtaamisia arjessa - kasvua ihmisyyteen -seminaari 19.11.2014 / Tervetuloa!

Tervetuloa Kohtaamisia arjessa - kasvua ihmisyyteen -seminaariin Haapaveden opistolle 19.11.2014.

26.9.2014 News

Ratkaisukeskeinen psykoterapeuttikoulutus käynnistynyt Helsingissä

Nyt on mahdollista suorittaa Oulun yliopiston Ratkaisukeskeinen psykoterapeuttikoulutusohjelma myös Helsingissä.

16.9.2014 News

Extension School Organised Training Program for Bangkok Metropolitan Area Teachers and Headmasters

The Extension school (TOPIK) organised a training programme for 30 participants from the Bangkok Metropolitan Area (BMA), comprising of teachers and headmasters.

4.3.2014 News

DIYLab Do It Yourself in Education: Expanding Digital Competence To Foster Student Agency And Collaborative Learning

University of Oulu Extension School and Oulu University Teacher Training School have received funding for 3 year LLP project DIYLab - Do It Yourself in Education: Expanding Digital Competence To Fo

22.5.2013 News

Uutta moniammatillista osaamista päihdetyön kentälle

Päihdetyön moniammatilliset erikoistumisopinnot suorittaneet tuovat uutta osaamista ja asiantuntemusta Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan päihdetyön kentälle.

14.5.2013 News

Uusia tuulia ohjaukseen ja kehittämiseen

Tule kuuntelemaan moniammatillisen ryhmän kertomukset ratkaisukeskeisyyden soveltamisesta työelämän ja koulutuksen haasteisiin.

1.3.2013 News

Uratavoitteena työnohjaaja tai psykoterapeutti?

Oulun yliopiston täydentävien opintojen keskuksen ratkaisukeskeisistä koulutusohjelmista valmistuu vuodesta toiseen tyytyväisiä ammattilaisia, joilla on valmiudet soveltaa uutta osaamistaan monipuo

1.3.2013 News

Uutta osaamista maahanmuuttajatyöhön

Kulttuuritietoiset työkäytännöt maahanmuuttajatyössä 30 op 2013-2014 oppisopimustyyppisessä koulutuksessa on pari paikkaa vapaana. OKM:n rahoittama koulutus on osalistujille maksuton.

21.11.2012 News

Ennakkotieto: Museo-, arkisto-, tiedekeskus- ja kirjastopedagogiikan erikoistumisohjelma

MATKa-pedagogiikka: Museo-, Arkisto-, Tiedekeskus- ja Kirjastoalojen pedagogiikan erikoistumisohjelma 30 op