Kysyntä ja tarjonta kohtaavat 2014 alkaneessa koulutusvientihankkeessa

Oulun yliopiston ja TOPIKin yhteistyökumppani Metropolitan Bangkok Adminstration toi edustajansa Suomen vierailulle jo seitsemättä kertaa. Tällä kertaa vierailun tarkoituksena oli perehtyä länsimaisiin opetuskäytäntöihin ja metodeihin Oulun yliopiston harjoittelukoulun ala- ja yläluokilla sekä  Kaakkurin koululla ja urheilulukiossa. Kolmipäiväinen vierailu sisälsi myös tutustumiskäynnin Tietomaahan. Ryhmänjohtajana ja tulkkina toiminut  Professori Kongkiti Phusavat pitää  yhteistyötä tärkeänä. Hänen mukaansa Thaimaan talous ja koulutuksen taso tarvitsevat uudenlaista ajattelua ja konkreettisia toimia ekonomian elvyttämiseksi.

Kasvatustieteiden tiedekunnan Koulutusdekaani Jyrki Komulainen näkee yhteistyön tärkeänä erityisesti siksi, että se mahdollistaa suomalaisen opetuskulttuurin kansainvälisen näkyvyyden. Suomalaista osaamista halutaan jakaa, ja sitä arvostetaan maailmalla. Näin kysyntä ja tarjonta ovat kohdanneet toisensa vuonna 2014 alkaneessa koulutusvientihankkeessa.
 
Emerita Professori Rauni Räsäsen mukaan kulttuurien välisessä yhteistyössä täytyy kuitenkin aina ottaa huomioon kulttuurien erilaisuus. Opetusmetodit ja oppimiskäytännöt eroavat idässä ja erityisesti Thaimaassa länsimaisesta kulttuurista peruslähtökohdiltaan. Thaimaan koululaitos ja opetus tunnetaan kovasta kontrollistaan ja autoritäärisyydestään, kun taas länsimaissa koulutuksessa korostetaan yhä enemmän opiskelijan omia vahvuuksia ja oppimisen tapoja. Meillä Suomessa opettajat ovat myös vapaita soveltamaan Opetushallituksen opetussuunnitelmaa tilannekohtaisesti. Parhaiten koulutusvienti toimii vastaanottajamaassa uusia näkökulmia omaan kulttuuriin sopivasti soveltamalla.
 
Johtava Rehtori Kari Kumpulainen Oulun yliopiston harjoittelukoulusta näkee yhteistyöhankkeen tulevaisuuden positiivisena. Pohdinnassa on, miten esimerkiksi henkilövaihtoa voitaisiin toteuttaa siten, että se hyödyttäisi mahdollisimman paljon molempia osapuolia.
Thaimaalaisten opettajien ja rehtorien sekä hallintohenkilöstön mukaan parasta antia kolmipäiväisellä vierailulla olivat mielenkiintoisten luentojen lisäksi opiskelutilat, opetusmetodit ja työvälineet. Oppilaiden innostuneisuus ja opettajien positiivinen läsnäolo opetustilanteissa herättivät huomiota erityisesti. Professori Kongkiti näki vastaavan toimintamallin mahdollisena myös thaimaalaisessa kulttuurissa. 
 
Pitkästä lentomatkastaan huolimatta vieraat olivat virkeitä ja hyväntuulisia  alusta alkaen. Tapahtumarikas vierailu huipentui traditionaaliseen lopetusseremoniaan ja lahjojen vaihtoon. Keskiviikkona aamupäivällä iloinen joukko jatkoi Suomen vierailuaan kohti Rovaniemeä ja Lapin yliopistoa.
 
Catherine Toropainen 23.3.2016

Koulutusvientivierailu 2016 from EDE, Oulun yliopisto on Vimeo.

Last updated: 30.3.2016