Rakennustekniikan muuntokoulutuksen aloitustilaisuus Oulun yliopistossa 4.5.2015

Tampereen teknillisen yliopiston ja Oulun yliopiston yhdessä toteuttama Rakennustekniikan muuntokoulutushanke Raksa 2 käynnistyi toukokuun alussa Oulussa. Ohjelmassa koulutetaan 37 muiden alojen diplomi-insinööriä tai amk -insinööriä rakennusalan diplomi-insinööriksi kahdessa ja puolessa vuodessa.

Tampereen teknillisen yliopiston ja Oulun yliopiston yhteistyönä toteuttama muuntokoulutushanke Raksa 1 saa jatkoa nyt käynnistyneen Raksa 2:n muodossa. Raksa 1:n pääaineena oli liikenne- ja kuljetustekniikka. Uudessa Raksa 2 -hankkeessa pääaineena on rakennustuotanto ja sivuaineena infrarakentaminen. Koulutuksen laajuus on 120 opintopistettä ja sisällöllisesti kurssit vastaavat kummankin yliopiston perusopiskelijoiden kursseja. Tampereen teknillinen yliopisto vastaa opiskelijavalinnasta, opintojen sisällöstä ja opiskelijat saavat TTY:n opiskelijastatuksen ja TTY myöntää DI-tutkinnot. Opinnot järjestetään Oulussa.

Kokemukset Raksa 1-hankkeesta ovat olleet hyvin myönteisiä ja niiden rohkaisemana päätettiin runsas vuosi sitten käynnistää uuden muuntokoulutushankkeen suunnittelu. Taustalla on myös rakennusalan diplomi-insinöörien kysyntä Oulun seudulla ja toisaalta erityisesti ict-alan rakennemuutosten yhteydessä syntynyt uudelleenkouluttautumisen tarve.

Hankkeen päärahoittajana on Euroopan sosiaalirahasto. Lisäksi rahoittajina ovat rakennusalan teollisuus, Oulun kaupunki sekä hankkeen toteuttavat yliopistot.

Hankkeen hallinnoijina toimivat Oulun yliopiston Täydentävien opintojen keskuksesta projektipäällikkö Mikko Halttunen, sihteeri Sirkka Myllys ja Teknillisestä tiedekunnasta yliopisto-opettaja Hannu Liedes ja Tampereen teknillisestä yliopistosta professori Jukka Pekkanen ja sihteeri Eija Haapaniemi.

Sirkka Myllys

Kirjoittaja odottaa helteitä ja hyvää rakennuskesää.

Last updated: 22.5.2015