Tyyliä Topikissa

Tyyliä Topikissa

Junamatkalleni olin ottanut mukaan myös pinon lehtiä. Matkalla jutut usein vievät mukanaan ja aikaa on pohdiskeluille. Lapin yliopiston Kide-lehden haastattelussa oikeustieteen opiskelija analysoi meneillään olevan työharjoittelunsa merkitystä. Hän koki omalla alalla työskentelyn lisäävän opintojen sujuvuutta. Kirjoista luetun teorian hän totesi hahmottuvan ja jäävän mieleen eri tavalla, kun pääsee seuraamaan asioita käytännössä. Tahdon valmistua hän oli havainnut lisääntyneen työssä oppimisen myötä.

Näitä keskeisiä opiskelun ja työelämän vuorovaikutukseen liittyviä asioita työstetään viime kesän kynnyksellä käynnistyneessä kuuden yliopiston yhteishankkeessa. Reilut kaksi vuotta kestävässä Tyyli – Työelämäjaksoja ja työssäoppimista yliopisto-opintoihin -hankkeessa partneriyliopistot mm. uudistavat harjoittelukäytänteitä yhdessä työnantajien ja opiskelijoiden kanssa. Partneriyliopistoja ovat Oulun yliopisto, Turun yliopisto, Lapin yliopisto, Aalto yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto. Oulun yliopiston Täydentävien opintojen keskuksella on hankkeen vetovastuu. Rahoitus tulee yliopistoilta ja Euroopan sosiaalirahastosta.

Kaikkien on todettu Tyylin kehittämistyössä voittavan. Yliopisto-opintojen työelämäyhteyksien, opiskelijoiden työssäoppimisen ja työelämävalmiuksien lisääntymisestä hyötyvät työnantajat sekä opiskelijat ja yliopistot.

Junasta jäin pois Tampereella. Siellä tapasin 50-vuotisjuhlan kynnyksellä olevan Tampereen teknillisen yliopiston Tyyli-hanketoimijoita. Paluumatkalle sain heiltä matkalukemiseksi tuoreen professori Martti Häikiön tekemän Tampereen teknillisen yliopiston historiakirjan ”Hyöty ja tiede”. Sen esipuhe toivotti innostusta tulevaisuuden rakentamiseen!

Lisätietoja aiheesta: www.tyylihanke.wordpress.com

-Merja Heikkilä -

Last updated: 6.11.2015