Harjoittelu- ja työelämäjaksoja yliopisto-opintoihin

Oulun yliopiston strategiassa (2016 - 20120) on yhdeksi tavoitteeksi kirjattu ”Yhteistyötä työelämän kanssa tukevien rakenteiden kehittäminen”. Haluamme kouluttaa päteviä asiantuntijoita, jotka pystyvät luomaan menestyksekkäitä työuria muuttuvilla työmarkkinoilla. Yliopistossamme on meneillään useitakin työelämärelevanssin lisäämiseen tähtääviä hankkeita, itse olen mukana suunnittelijana Tyyli -työelämäjaksoja ja työssäoppimista yliopisto-opintoihin ESR-hankkeessa (2015 - 2017).

Hankkeeseen osallistuu kuusi yliopistoa, joiden piloteissa kokeillaan ja kehitellään esim. uusia työssäoppimisen muotoja, osaamisen sanoittamista sekä etsitään yhteisiä perusteita onnistuneille harjoittelukäytänteille. Ensimmäiset yliopistokohtaiset pilotit on toteutettu kevään ja kesän aikana ja nyt syksyllä arvioidaan onnistumisia ja lisäkehittämisen tarpeita. Hankkeen järjestämässä valtakunnallisessa vuoden kestävässä Työelämäyhteistyö opetussuunnitelmatyössä -koulutuksessa on mukana opettajia ja opetuksen kehittäjiä 12 yliopistosta. Näin hanke tukee koko yliopistokenttää työelämäyhteyksien kehittämisessä.

Yliopistokoulutusta on nyt ajankohtaista tarkastella työllistymisen ja työelämäläheisyyden näkökulmasta. Vastavalmistuneiden työllistyminen on tulossa yhdeksi tulosmittariksi, tosin melko pieneksi sellaiseksi, mutta signaali on oikea. Opiskelijat ovat kiinnostuneita koulutuksen antamista eväistä työelämään ja jos tulokset tukevat onnistumista siinä, niin se lisää koulutuksen kiinnostavuutta. Veikkaisin, että yksi opiskelijarekrytoinnin valtti tulee olemaan tieto hyvästä työllistymisasteesta sekä se, että jo opintojen aikana mahdollistetaan yhteydet työelämään.

Harjoittelu on perinteisesti ollut selkein työelämäjakso, mutta tulevaisuudessa se ei riitä, vaan työelämälähtöisyyden ja -läheisyyden tulee näkyä koko opintopolulla. Jokaisessa tutkinto-ohjelmassa tulisi olla vähintäänkin yksi harjoittelujakso, mutta lisäksi myös muita erilaisia ja eripituisia työelämäjaksoja. Harjoittelujakso tulisi nähdä opintojaksona, joka vaatii resurssointia aivan kuten muutkin opintojaksot. Harjoittelu antaa opiskelijalle mahdollisuuden koetella osaamistaan työelämän haasteiden parissa yliopiston seinien ulkopuolella, pohtia kiinnostuksensa kohteita sekä arvioida oman asiantuntijuudensa kehittymistä. Siksi ei ole aivan vähäpätöistä, miten harjoittelu on suunniteltu ja toteutettu.

Tyyli-hankkeessa panostetaan erityisesti harjoittelun kehittämiseen, ja sen toimesta on selvitetty valtakunnallisia harjoittelukäytäntöjä. Juuri nyt on lähtenyt kommentointikierrokselle opas harjoittelun suunnitteluun, toteuttamiseen ja raportointiin. Mielenkiintoista nähdä millaisia reaktioita se herättää yliopistoväen keskuudessa.

Tari Rantasuo

Lisätietoja hankkeesta: https://tyylihanke.wordpress.com/

Last updated: 14.9.2016