Rakentamistekniikan erilliskoulutuksen kuulumisia

Opetusministeriö on myöntänyt Oulun yliopistolle takaisin rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutusvastuun. Oulussa vuonna 1996 päättynyt rakennusalan DI-koulutus aloitetaan uudelleen syksyllä 2018.

Vuosina 2013 - 2015 Oulun yliopiston Täydentävien opintojen keskus ja Tampereen teknillinen yliopisto järjestivät yhteistyössä TOPIKin hallinnoimana ESR-osarahoitteisena erilliskoulutuksena Rakennustekniikan DI -tutkintoon tähtäävän koulutuksen Oulussa, jonka pääaineena oli liikenne- ja kuljetusjärjestelmät ja sivuaineena väylärakentaminen.

Vuoden 2015 alusta Oulun yliopiston teknillinen tiedekunta käynnisti toisen Rakennustekniikan DI -tutkintoon tähtäävän erilliskoulutuksen, jota hallinnoidaan yhdessä TOPIKin kanssa. Koulutuksen pääaineena nyt on rakennustuotanto ja sivuaineena infrarakentaminen. Nykyinen RAKSA 2 koulutus päättyy keväällä 2018. 

Koulutuksessa on 30 ensisijaisesti muiden kuin rakennusalan diplomi-insinöörin tutkinnon suorittaneita.  Opintojen sisältö ja tavoitteet ovat Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) tutkintovaatimusten mukaisia ja opiskelijat ovat TTY:n opiskelijoita. Opinnot järjestetään Oulussa.

Rakennustekniikka sisällytetään Oulun yliopiston tekniikan alan nykyisiin koulutusmääriin. Osa hankkeiden aikana kehitetyistä uusista opintokokonaisuuksista tulevat jatkossa olemaan perusopiskelijoiden opintotarjonnassa. Koulutuksessa hyödynnetään lisäksi yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun yhteistyötä muun muassa muodostamalla yhteisiä opintopolkuja.

Koulutusterveisin Sirkka Myllys

Last updated: 4.4.2017