Koulujen musiikinopettajat ry:n syyspäivät Oulussa 26. - 27.9.2015 (Oulun yliopisto/Kasvatustieteiden tiedekunta)

Saturday, September 26, 2015 (All day)

Valtakunnallinen koulutustapahtuma kokoaa yhteen  peruskoulujen, lukioiden, kansalaisopistojen ja opettajakoulutusyksiköiden musiikkia opettavia opettajia. Kaksipäiväisen tapahtuman  luennoitsijoina toimivat opetusneuvos Eija Kauppinen (opetushallitus) ja  professori Juha Ojala (Oulun yliopisto).

Add to calendar

Back to events

Last updated: 20.8.2015