Pohjoismaisen filologian lähtötasokoe

Pohjoismaisen filologian lähtötasokoe sivuaineopiskelijoille pidetään perjantaina 30.8. klo 10.00 - 13.00 salissa Hu205.  Ilmoittautuminen sähköpostilla osoitteeseen riitta.kosunen@oulu.fi .

Lähtötasokoe koostuu kahdesta osiosta:

1. Ruotsin kielen rakenne ja sanasto
2. Ruotsin kielen ymmärtäminen ja tuottaminen

KOETTA VARTEN LUETTAVA TEOS:
Nikander, A-M & Jantunen, A: Ruotsin kielioppi, 5. tai myöhempi
painos tai vastaava oppimäärä

Viimeksi päivitetty: 9.8.2013