Afinlandia Prize awarded to Elina Tapio

Tutkijatohtori Elina Tapiolle Afinlandia-palkinto 2013

Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys (AFinLA ry.) palkitsee vuosittain yhden ansiokkaan kielentutkimuksen pro gradu -tutkielman sekä yhden ansiokkaan lisensiaatintutkimuksen tai väitöskirjan kolmen vuoden välein. Vuoden 2013 jatkotutkintosarjan palkinnon sai FT Elina Tapio väitöskirjastaan A Nexus Analysis of English in the Everyday Life of FinSL Signers: A Multimodal View on Interaction.

Työtä luonnehditaan AFinLA:n tiedotteessa seuraavasti: ”Oulun yliopistossa tehty englantilaisen filologian väitöskirja käsittelee englannin kielen asemaa viittomakieltä käyttävien suomalaisen elämässä. Yhdistyksen hallituksen jäsenet korostivat arvioinneissaan muun muassa työn rohkeaa toteutusta ja sitä, että se valottaa suomalaisen viittomakielen käyttöä aivan uudella tavalla. Erityisesti työn menetelmällistä lähestymistapaa pidettiin tuoreena. Tutkittava ilmiö myös nähdään työssä erittäin moniulotteisena.”

Tutkimus on tehty osana Oulun yliopiston englantilaisen filologian hanketta ”MAILL - Multimodal Action and Interaction in Networked Learning and Work”. Hanketta johtaa dos. Leena Kuure, joka toimi myös palkinnon saaneen väitöskirjatutkimuksen pääohjaajana. Työn kaksi muuta ohjaajaa olivat prof. Ritva Takkinen (JY) ja dos. Pirkko Raudaskoski (Aalborgin yliopisto, Tanska).

Elina Tapio työskentelee tällä hetkellä tutkijatohtorina Jyväskylän yliopiston kielten laitoksella.

 

AfinLA-tiedote: http://www.afinla.fi/uutiset/afinlandia-palkinto-2013-elina-tapiolle-ja-sanni-koskelalle

Väitöskirja: http://users.jyu.fi/~elmamcca/phdthesis.html

MAILL-hanke: https://wiki.oulu.fi/display/MAILL/Research

Viimeksi päivitetty: 18.11.2013