Kaatumisriskin arviointi GASEL-aineistosta/Fall risk assessment

Kaatumiset ovat merkittävä yhteiskunnallinen ongelma ja väestön ikääntyessä niiden ennaltaehkäisyyn tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota. Kaatumiset johtuvat monista eri syistä joten niihin vaikuttaminen vaatii usean eri tekijän huomioimisen. Iän myötä tulevat riskitekijät lisäävät altistumista kaatumisille ja murtumille ja vaikuttavat fyysiseen aktiivisuuteen. Kaatumisten syyt ja altistavat tekijät ovat moninaisia ja toisiinsa sidoksissa. Riskien ennakointi ja kaatumisten ehkäisy pienentävät terveydenhuollon kuormitusta ja kustannuksia sekä lisäävät ikääntyvän väestön laadukkaita elinvuosia. Fyysinen aktiivisuus ja kaatumiset ovat GASEL-hankkeessa suunniteltavan hyvinvointipalvelun kohteita. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää riskiryhmien tunnistamisessa, räätälöidyn tiedon kohdentamisessa ja palveluiden suunnittelussa. Hyvinvointitekniikan opiskelija Riikka Niemelä tarkastelee erikoistyössään iäkkäiden kaatumisriskin määritystä GASEL-kyselyn aineistosta. Lue tiedeuutinen.

Falls are affecting both society and individuals. Risk factors and reasons for falling are multifactorial. With the ageing population preventative actions have an important role. When aging, risk factors for falls and fractures accumulate affecting also our physical activity level. Evaluation of risks and preventative actions have impact for society and individuals. Physical activity and fall are in the focus of health and wellness supporting service designed in GASEL-project. The findings here are basis for recognition of risk groups, and for tailored information and services. More information in English

Viimeksi päivitetty: 14.3.2016