GASEL-hanke painottaa ikääntyneiden palveluissa vuorovaikutusta ja liikunnan merkitystä

Kuva: Pixhill.com

GASEL-hanke esittäytyy Helsingin sanomien Kultaiset vuodet -liitteessä.

Ikääntyneiden aktiivisuus ja osallisuus rakentuvat monista asioista. GASEL-hankkeessa painottuu fyysisen ja sosiaalisen aktiivisuuden merkitys. Fyysinen aktiivisuus tarkoittaa GASEL –hankkeessa sekä arkiaskareita, kauppa- ja kyläreissuja, puistokävelyitä että tasapainoa ja lihaskuntoa ylläpitävää ja kehittävää harjoittelua. Liikkumisen seuraaminen esimerkiksi askel- tai aktiivisuusmittareilla näyttää kiinnostavan ikääntyneitä. Mobiiliteknologian luomat mahdollisuudet avaavat uusia hyvinvointia tukevia työkaluja sekä ikääntyneille että heidän kanssaan toimiville.

Vuorovaikutteisuus ikääntyneiden aktiivisessa arjessa ja heille suunnatuissa palveluissa ja tuotteissa tulisi ottaa huomioon usealla tasolla. Alun alkaen ikääntyneet tulisi ottaa mukaan heille suunnattujen palveluiden ja tuotteiden kehittämiseen ja suunnitteluun. GASEL-hankkeessa ikääntyneet ovat osa tutkimus- ja kehitystyötä. He osallistuvat sovellusten testaamiseen ja niiden soveltuvuuden arviointiin tulevissa palveluratkaisuissa ja ikääntyneille suunnatulla laajalla kyselyllä haetaan hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Vuorivaikutteisuus palveluissa ja tuotteissa mahdollistaa sosiaalisen ja vaikuttavan osallistumisen osana omaa lähipiiriä ja yhteiskuntaa. Katso aiheesta Kultaiset vuodet -sivustolla.

Viimeksi päivitetty: 22.6.2015