GASEL-seminaari pidettiin Luulajassa 23.4.2015

GASEL-hanke on järjestänyt työseminaareja aiemmin Japanissa, Virossa ja Pohjois-Irlannissa. Nyt oli vuorossa yhteistyökumppanimme Luulajan teknillinen yliopisto, jossa 23.4.2015 pidettyä seminaaria isännöi professori Lars Nyberg terveystieteiden laitokselta. Mukana seminaarissa oli GASEL-hankkeen edustajien lisäksi Luulajan teknillisen yliopiston tutkijoita sekä yritysten ja ikääntyneiden loppukäyttäjien edustajia.

Luulajan edustajat esittelivät tutkimushankkeitaan ikääntyneiden tietoteknologian käytöstä, kotona asumisen turvaratkaisuista sekä huojunnan mittaamisesta ja sen yhteydestä kaatumismekanismeihin. Heidän tutkimustulostensa mukaan ikääntyneet asennoituvat tulevaisuuteen ja uusiin sovelluksiin ja ratkaisuihin varsin avoimesti. Huomattavaa ruotsalaisten tuloksissa kuitenkin oli, että vaikka informaatioteknologian käyttö oli jokseenkin yleistä, sitä ei käytetty juurikaan terveydenhuollon sähköiseen asiointiin. Erilaisten mobiiliratkaisujen kehittäminen ja hyödyntäminen korostuivat huojunta- ja kaatumistutkimuksissa.

Seminaarissa käytiin läpi GASEL-hankkeen kansainvälisen asiantutijakyselyn huomioita Japanin, Suomen ja Ruotsin asiantuntijoiden näkemyksistä ikääntyneiden hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä. Näkemykset ovat Suomessa ja Ruotsissa hyvin samankaltaisia.

Seminaarissa esiteltiin myös ikääntyneille suunnatun GASEL-kansalaiskyselyn alustavia tuloksia. Vastaava kysely on tarkoitus toteuttaa myös Lars Nybergin työryhmän toimesta Ruotsissa.

Työpajalle järjestetään jatkoa syyskuussa 2015, jolloin sovitaan tutkimusyhteistyön jatkotoimista.

Viimeksi päivitetty: 28.4.2015