Vanhustyö-lehdessä: Ikääntyneet mukana suunnittelemassa hyvinvointisovellusta GASEL –hankkeessa

Kuva: Jasmin Härkönen

Vanhustyön keskusliiton Vanhustyö- lehden (6/2015) teemana oli Teknologia ja tekniikka, joten ikääntyneille suunnattua hyvinvointipalvelua tutkiva ja suunnitteleva GASEL-hanke sopi aiheeseen erinomaisesti. Otsikon "GASEL-hanke otti ikääntyneet ihmiset mukaan suunnittelemaan hyvinvointisovellusta" alla kuvataan hankkeessa käytettyjä osallistamisen keinoja kuten kohderyhmän ja heidän kanssaan työskentelevien työpajat, pitempiaikaiset kotona tapahtuva testaukset ja ikääntyneille suunnattu laaja kysely. Näin pyritään selvittämään mm. ikääntyneiden hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä, uusien teknologioiden käyttökohteita, asenteita teknologian käyttöön ja sovellusten ja ratkaisujen käytettävyyttä. Liikkuminen ja ravinto ovat kirjallisuuden perusteella tärkeitä hyvinvoinnin peruspilareita. Samat aihealueet ovat nousseet GASEL-hankkeessa ikääntyneitä kiinnostaviksi aihealuiksi ja esimerkiksi mobiiliteknologialla koetaan olevan mahdollisuus tukea näitä toimintoja.

Kirjoitus nähtävissä täällä

Viimeksi päivitetty: 12.11.2015