Iällä yhteys terveystiedon lukutaidon tasoon ikääntyneillä

Terveystiedon lukutaito tarkoittaa kykyämme löytää, arvioida ja ymmärtää terveyteen liittyvää tietoa arjessamme. Heikko lukutaito voi johtaa mm. väärinymmärryksiin, epäluottamukseen, epäonnistumiseen hoitoon sitoutumisessa tai turhaan huolestumiseen. Terveystiedon lukutaidolla ja terveydentilalla on myös todettu olevan yhteys. Ikääntyneiden terveystiedon lukutaidon tason on monissa tutkimuksissa havaittu olevan heikompi kuin muiden aikuisten. GASEL-tutkimuksessa selvitetään terveystiedon lukutaidon eroja ikääntyneiden keskuudessa. Lue lisää tiedeuutisesta. Lue lisää tiedeuutisesta.

More info available also in English.

Viimeksi päivitetty: 3.3.2016