GASEL-hanke esillä Pohjois-Suomen Vanhusneuvostopäivässä

GASEL-hankkeen tutkija Niina Keränen esitteli kutsuttuna GASEL-hankkeen ikääntyneiden hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä valottavan esiselvityksen, hankkeessa toteutetun ikääntyneille suunnatun kansalaiskyselyn ja osallistavan testauksen tuloksia Pohjois-Suomen Vanhusneuvostopäivässä 20.5.2016.

Aikaisemman tiedon valossa ikääntyneiden informaatioteknologian käyttö laskee voimakkaasti yli 75-vuotiaiden ikäryhmässä. Syitä on monia, näistä erityisesti nostettiin esille tarpeellisuuden tunteen puute, joka on nähty Internetin käyttämättömyyden taustalla ja GASEL-kyselyssä mobiililaitteiden käyttämättömyyden yhteydessä. Informaatioteknologian käyttämättömyys liittyy myös muihin ongelmiin ja vastoinkäymisiin, ja mikä asettaa haasteita teknologisille tukitoimenpiteille. Lisäksi esityksessä käytiin läpi useita olemassa olevia palveluita jotka ovat tulleet esille GASEL-hankkeen esiselvityksen yhteydessä ja hankkeen aikana, esim. terveyspalveluita, sähköisten ja äänikirjojen lainaamista verkossa, digitaalisia pelejä, ja paikkaan perustuvaa sosiaalista mediaa.

Viimeksi päivitetty: 27.5.2016