GASEL-hankkeen tuloksia on esitelty kansainvälisissä kokouksissa/ Dissemination of GASEL project

FT Heidi Enwald on esitellyt GASEL-hankkeen tuloksia kansainvälisissä kokouksissa. Tulokset perustuvat vuoden 2014 laajaan kansalaiskyselyyn Oulun alueella asuville vähintään 65 vuotta täyttäneille henkilöille. Kokousten kuulumiset voit käydä katsomassa HIBA-hankkeen www-sivuilla.

PhD Heidi Enwald has disseminated the results from GASEL project in internation conferences. Results are based on the citizen survey conducted in 2014 among people aged 65 or more and living in City of Oulu. Information in on the meetings can be found from HIBA- project www-pages

Viimeksi päivitetty: 4.11.2016