Ikä ja sukupuoli vaikuttavat terveystietoon liittyviin asenteisiin ja liikuntatietokäyttäytymiseen

Ikääntyneen vaikeudet terveystiedon ymmärtämisessä tai negatiivinen asenne tietoa kohtaan voivat toimia esteenä tiedon sisäistämiselle ja siitä hyötymiselle. Oulun yliopiston GASEL-tutkimuksessa analysoitiin yli 900 Oulun alueella asuvan vähintään 65 vuotta täyttäneen henkilön vastauksia 2014 suoritettuun laajaan kyselyyn. Tarkoituksena oli lisätä tietoutta ikääntyneiden liikuntaan liittyvän tiedon hankinnasta, käytöstä ja välttelystä sekä asenteista tietoa kohtaan. Lisäksi selvitettiin liikuntaan motivoivia tekijöitä. Riittävä fyysinen aktiivisuus, eli liikkuminen, vaikuttaa ikääntyneiden hyvinvointiin ja terveyteen. Lue tiedeuutinen FT Heidi Enwaldin julkaisusta.

The Article titled "Health information behaviour, attitudes towards health information and motivating factors for encouraging physical activity among older people: differences by sex and age" is available.

Viimeksi päivitetty: 23.3.2017