Harjoittelu

GIELLAGAS-INSTITUUTIN OPISKELIJOIDEN HARJOITTELU

Harjoittelu tarkoittaa opintoalaan liittyvää työskentelyä, jossa sovelletaan opiskelussa saatuja taitoja käytäntöön ja toisaalta opitaan asioita, joita voi hyödyntää opiskelussa.

Harjoittelun voi tehdä joko Suomessa tai ulkomailla. Opiskelija hakee itse harjoittelupaikan ja varmistaa harjoittelupaikan sopivuuden harjoittelun yhteyshenkilön kanssa.  

Harjoittelun tulee sisällöltään ja laadultaan vastata pääaineen koulutuksellisia tavoitteita. Tarkoituksena on, että opiskelija saa kokemusta sellaisista työympäristöistä, joihin hän voi sijoittua myös valmistumisensa jälkeen.

Opintopisteet voi laittaa joko saamen kielen (inarin-, koltan- tai pohjoissaamen) tai saamelaisen kulttuurin aine- tai syventäviin opintoihin, pääaineopintoihin tai sivuaineopintoihin. Esimerkiksi jos pääaine on saamen kieli ja sivuaine saamelainen kulttuuri, voi tehdä saamen kieleen liittyvän työharjoittelun saamen kielen opintoihin (aine- tai syventävät opinnot) ja saamelaiseen kulttuuriin liittyvän työharjoittelun saamelaisen kulttuurin aineopintoihin.

Työharjoittelun opintokoodi voi olla aine- tai syventävien opintojen ”valinnaiset opinnot”.  

Työelämäopinnot (25 op)

Kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelman (KIEKI) sekä historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelman (HIKUVIE) opiskelijat voivat suorittaa myös 25 opintopisteen työelämäopintojen kokonaisuuden, joka soveltuu kandidaatin- tai maisterintutkinnon sivuaineeksi. Työelämäopintojen kokonaisuuden voi suorittaa työharjoittelun lisäksi. Sovi asiasta harjoittelun vastuuhenkilön kanssa.

Lue lisää humanistisen tiedekunnan opinto-oppaasta.

Kysy lisää:

Harjoittelun yhteyshenkilö Giellagas-instituutissa
marjatta.jomppanen(at)oulu.fi, +358 (0)50 308 0682

Lisätietoja harjoittelusta, tuetusta harjoittelusta ja hakukohteista yliopiston harjoittelu-sivuilla.

Viimeksi päivitetty: 14.11.2017