Harjoittelu

GIELLAGAS-INSTITUUTIN OPISKELIJOIDEN HARJOITTELU

Harjoittelu tarkoittaa opintoalaan liittyvää työskentelyä, jossa sovelletaan opiskelussa saatuja taitoja käytäntöön ja toisaalta opitaan asioita, joita voi hyödyntää opiskelussa.

Opiskelija hakee itse harjoittelupaikan ja varmistaa harjoittelupaikan sopivuuden harjoittelun yhteyshenkilön kanssa (marjatta.jomppanen(at)oulu.fi).  

Harjoittelun tulee sisällöltään ja laadultaan vastata pääaineen koulutuksellisia tavoitteita. Tarkoituksena on, että opiskelija saa kokemusta sellaisista työympäristöistä, joihin hän voi sijoittua myös valmistumisensa jälkeen.

Harjoittelija on palvelussuhteessa työnantajaan ei yliopistoon.

Työharjoittelun päätyttyä opiskelija toimittaa seuraavat dokumentit harjoittelun yhteyshenkilölle:

  1. Opiskelija kirjoittaa vähintään sivun mittaisen selostuksen (suomeksi tai saameksi) työn sisällöstä ja siitä, miten yliopistossa opittuja asioita on voinut hyödyntää käytännön työssä ja miten työssä opituista taidoista on apua opiskelussa.
  2. Kopio työtodistuksesta
  3. Ahot-lomake täytettynä

Opintopistekertymät: 1 kk:n harjoittelu on 6 op, 1,5 kk:n harjoittelu 7 op ja 2 kk:n harjoittelu 8 op.

Opintopisteet voi laittaa joko saamen kielen (inarin-, koltan- tai pohjoissaamen) tai saamelaisen kulttuurin aine- tai syventäviin opintoihin, pääaineopintoihin tai sivuaineopintoihin. Esimerkiksi jos pääaine on saamen kieli ja sivuaine saamelainen kulttuuri, voi tehdä saamen kieleen liittyvän työharjoittelun saamen kielen opintoihin (aine- tai syventävät opinnot) ja saamelaiseen kulttuuriin liittyvän työharjoittelun saamelaisen kulttuurin aineopintoihin.

Työharjoittelun opintokoodi voi olla aine- tai syventävien opintojen ”valinnaiset opinnot”.  

Kysy lisää / Jeara lasi:
marjatta.jomppanen@oulu.fi, 050 308 0682

Lisätietoja harjoittelusta, tuetusta harjoittelusta ja hakukohteista yliopiston harjoittelu-sivuilla.

 

Viimeksi päivitetty: 1.12.2016