Selviytymisopas opetussuunnitelman uudistuksessa

Syyslukukauden alussa 2015 tutkintovaatimukset muuttuvat radikaalisti. Rakenteellisesti kaikki opintojaksot muuttuvat 5 opintopisteen laajuisiksi. Tästä johtuen osa vanhojen vaatimusten jaksoista poistuu ja uusia tulee tilalle.
 

Perussääntö: keskeneräiset opintokokonaisuudet (perusopinnot, aineopinnot, syventävät opinnot) suoritetaan loppuun niiden vaatimusten mukaisesti, joilla niiden suorittaminen on aloitettu

  • mikäli opintokokonaisuudesta on suoritettu vain muutama jakso, niin opiskelija voi halutessaan siirtyä uusiin vaatimuksiin. Tällöin asiasta tulee sopia omaopettajan kanssa.
  • mikäli on odotettavissa, että opintokokonaisuuden suorittaminen tulee venymään monta vuotta, niin on syytä siirtyä uusiin vaatimuksiin. Asiasta pitää sopia omaopettajan kanssa.

 

Uuden opintokokonaisuuden (perusopinnot, aineopinnot tai syventävät opinnot) suorittaminen aloitetaan uusien vaatimusten mukaisesti.

Syksystä 2015 lähtien luentokurssit ovat pääasiallisesti 5 opintopisteen laajuisia. Kurssit rakennetaan kuitenkin niin, että niistä voi suorittaa myös 3 opintopisteen kokonaisuuden, joka sopii vanhoihin opintovaatimuksiin.
Uudessa opetussuunnitelmassa useat yksittäiset opintojaksot ovat siis muuttuneet. Seuraavassa lista siitä, miten vanhojen vaatimusten kohtia voi suorittaa uusien vaatimusten mukaan tehdyn opetusohjelman puitteissa:

Ks. kurssikohtaiset tiedot tuoreesta selviytymisoppaasta.

Viimeksi päivitetty: 26.8.2015