Viestinnän sivuaineeseen otetaan uusia opiskelijoita syksyllä 2015 (haku alkaa 14.8.)

Viestinnän sivuaineen (25 op) opinto-oikeuden haku 2015-2017

Viestinnän sivuaineen opinto-oikeutta voivat hakea humanistisen tiedekunnan pääaineopiskelijat. Haku tapahtuu 8.9.2015 käynnistyvän Johdatus viestintään (695100P) -kurssin ilmoittautumisen yhteydessä WebOodissa. Ilmoittautuminen/haku alkaa 14.8. ja päättyy 4.9.2015

Valinta tehdään suoritettujen opintopisteiden määrän ja hakemuksen/motivaatiokirjeen perusteella. Ilmoittautumisesta tulee käydä ilmi seuraavat asiat: opiskelijan opintojen aloitusvuosi, opiskelijan suoritettujen opintojen opintopistemäärä ja lyhyt perustelu sille, miksi juuri hänen tulisi saada oikeus viestinnän perusopintojen suorittamiseen. Viestinnän sivuaineeseen valitaan enintään 80 opiskelijaa.

Lisätietoja, http://www.oulu.fi/viestinnantutkimus

Viimeksi päivitetty: 11.8.2015