Oulun yliopiston opiskelijoille varattu opiskelupaikkoja Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston opintoihin: kiintiöpaikka sadalle nopeimmalle

OULUN YLIOPISTON OPISKELIJAKIINTIÖ POHJOIS-POHJANMAAN KESÄYLIOPISTON OULUN TOIMIPAIKAN OPINTOIHIN!

KIINTIÖPAIKKA 100 OPISKELIJALLE ILMOITTAUTUMISJÄRJESTYKSESSÄ!

Oulun yliopisto maksaa osan kesäyliopiston hinnoittelun mukaisesta kurssimaksusta 100:n Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijan puolesta. Opiskelijan itsensä maksettavaksi jää 50 € /perusopintojen tai aineopintojen opintokokonaisuus tai 25 € / opintojakso. Kiintiöpaikat eivät koske jatko-opiskelijoita.

Valittavanasi ovat seuraavat kesäyliopiston Oulun toimipaikan opinnot:
Hallinto-oikeus ja oikeusinformatiikka 10 op (LY)
Hallintotiede 35 op (LY)
Journalistinen työ 5 op (HY)
Julkisoikeus 25 op (LY)
Kriisiviestintä ja johtaminen 5 op (HY)
Liikuntalääketiede 25 op (UEF)
Luova kirjoittaminen 25 op + 35 op (TY)
Mediatiede 25 op (LY)
Organisaatioiden ja työyhteisöjen johtaminen 25 op (entinen Hallintotiede 25 op) (LY)
Tieteenfilosofia 3 op (LY)
Työsopimusoikeutta 4 op (LY)
Uskontotiede 25 op (TY)
Valtiosääntöoikeus 4 op (LY)
Viestintä ja media 25 op (JY)

Seuraaviin opintoihin on viiden (5) opiskelijan kiintiö:
Farmasia 25 op (UEF)
Gerontologia 25 op (TY)
Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi 25 op (UEF)
Lääketieteen perusteita 25 op (UEF)
Ravitsemustiede 25 op (UEF)
Työ- ja organisaatiopsykologia 25 op (UEF)

Opintokohtaiset tarkemmat tiedot löytyvät osoitteesta: http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi/fi/opinnot-lukuvuonna-2015-2016/?kategoria=opinnot-lukuvuonna-2015-2016&alue=Oulu&jarjestys=aakkos

ILMOITTAUTUMINEN:
Kiintiöpaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä ja ilmoittautuminen on sitova. Varasijoille jääviin otetaan erikseen yhteyttä ja tiedustellaan halukkuutta tulla mukaan itse maksavana opiskelijana. Ilmoittautuminen tehdään sähköisellä ilmoittautumislomakkeella, joka löytyy opintokohtaisista tiedoista. Muista merkitä ilmoittautumiseesi myös tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi. Opintojen perumis- tai keskeyttämistapauksissa noudatetaan kesäyliopiston normaalia perumiskäytäntöä.

Yhteystiedot:
Puhelin: 044 465 2205, 044 465 2206
Email: kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
Käyntiosoite: Torikatu 22A, 2. krs
Postiosoite: PL 2437, 90014 OULUN YLIOPISTO

Viimeksi päivitetty: 19.8.2015