Valtio-opin sivuaineopinnoista

SYYSLUKUKAUDEN 2015 OPETUS

700733P Valtio-opin johdantokurssi (5 op)
Kurssiin kuuluva pakollinen luento-osuus (2 op, 20 h) järjestetään iltaopetuksena (yhteistyössä avoimen yliopiston kanssa):
•aika: 8.-11.12.2015, klo 16.00-20
•opettaja: YTT, FT Mikko Lahtinen (Tampereen yliopisto/Johtamiskorkeakoulu)
•sali: ilmoitetaan myöhemmin
•ilmoittautuminen: WebOodissa (avataan lokakuussa)

Kurssiin kuuluva teos (Heywood: Politics, 3 op) tentitään tiedekunnan tenttipäivänä tentaattori Erika Säynässalolle.

Vaihtoehtoisesti teoksen voi tenttiä johdantokurssin luentotentin yhteydessä (luennosta järjestetään erikseen kaksi tenttimahdollisuutta tammikuussa 2016, ajat ilmoitetaan myöhemmin).

(Huom. lokakuussa tarjolla myös korvaava englanninkielinen luento, ks. tarkemmin http://www.oulu.fi/valtio/node/4782)

 

--------

Muita valtio-opin jaksoja tentitään humanistisen tiedekunnan tenttipäivinä. Kaikkiin tentteihin ilmoittaudutaan WebOodissa viimeistään 10 päivää ennen tenttiä.

Tentit pidetään perjantaisin klo 14.00 - 18.00 salissa L1

HUOM! Tenttikuorten jakaminen aloitetaan n. 15-20 minuuttia ennen tenttiä, joten paikalla tulee olla hyvissä ajoin.

Syyslukukausi 2015:

11.9.

9.10.

20.11.

4.12.

Kevätlukukausi 2016:

15.1.

12.2.

4.3.

15.4.

6.5.

--------

Opiskelija voi suorittaa kustakin opintojaksosta yhden tai useamman teoksen esseenä (lukuun ottamatta jaksoa 700733P Valtio-opin johdantokurssi).

Ks. lisätietoja esseiden kirjoittamisesta Valtio-opin nettisivuilta.

 

Viimeksi päivitetty: 8.9.2015