Tiedote koskien ’Historiantutkimus nyt’ (700326S, 5 op) kurssia

Jos opiskelija on jo suorittanut Metodien maailma (3 op) –kurssin ja haluaa siirtyä suorittamaan historian syventäviä opintoja uusien vaatimusten mukaan, tulee hänen menetellä seuraavalla tavalla:

 

  1. Ota yhteyttä kurssin vastuuopettajaan (Syksyllä 2015 Juha Saunavaara)
  2. Vastuu-opettajan kanssa sovitaan kahden (2) opintopisteen laajuisen esseen kirjoittamisesta (aihe, alustava materiaali, aikataulu). Esseen tulee käsittellä omaan opinnäytetyöhön kytkeytyvää tai muuten mielenkiintoa herättävää historiantutkimukseen linkittyvää metodia, teoriaa, lähestymistapaa tai käsitteistöä. (Jos aiheen valinnassa ilmenee ongelmia, kannattaa konsultoida luentosarjan muistiinpanoja.)
  3. Esseen kirjoittaminen ja palauttaminen sovitun aikataulun puitteissa. Palautus sähköpostilla (juha.saunavaara@oulu.fi) tai paperisena kopiona vastuuopettajalle.
  4. Hyvin ansaituista opintopisteistä, laajentuneesta tutkimuksellisesta tietotaidosta ja yleisestä ihmisenä kasvusta nauttiminen.

 

Ystävällisin terveisin,

Juha Saunavaara

Ps. Palaan tutkijavierailulta viikon 38 alussa. Samassa yhteydessä työhuoneeni muuttaa historian käytävälle.

Viimeksi päivitetty: 10.9.2015