Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston opintoja tuetusti

OULUN YLIOPISTON OPISKELIJAKIINTIÖ POHJOIS-POHJANMAAN KESÄYLIOPISTON OULUN TOIMIPAIKAN OPINTOIHIN!
KIINTIÖPAIKKA 100:LLE OPISKELIJALLE ILMOITTAUTUMISJÄRJESTYKSESSÄ!


Oulun yliopisto maksaa osan kesäyliopiston hinnoittelun mukaisesta kurssimaksusta 100:n Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijan puolesta. Opiskelijan itsensä maksettavaksi jää 50 € /perusopintojen tai aineopintojen opintokokonaisuus tai 25 € / opintojakso. Kiintiöpaikat eivät koske jatko-opiskelijoita.

Valittavanasi ovat seuraavat kesäyliopiston Oulun toimipaikan opinnot:
Hallintotiede 35 op (LY)
Ihmisen vahvuuksien tukeminen - näkökulmia positiiviseen psykologiaan 5 op (LY)
Journalistinen työ 5 op (HY)
Julkisoikeus 25 op (LY)
Kriisiviestintä ja johtaminen 5 op (HY)
Liikuntalääketiede 25 op (UEF)
Luova kirjoittaminen 25 op + 35 op (TY)
Organisaatioiden ja työyhteisöjen johtaminen 25 op (entinen Hallintotiede 25 op) (LY)
Politiikkatieteet ja sosiologia 25 op (LY)
Uskontotiede 25 op (TY)
Valtiosääntöoikeus 4 op (LY)
Viestintä ja media 25 op (JY)
Yleinen käännöstiede 25 op (TaY)
Yleinen teologia 35 op (HY)

Seuraaviin opintoihin on viiden (5) opiskelijan kiintiö:
Farmasia 25 op (UEF)
Gerontologia 25 op (JY)
Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi 25 op (UEF)
Lääketieteen perusteita 25 op (UEF)
Perheopinnot 25 op (JY)
Ravitsemustiede 25 op (UEF)
Sosiaalipsykologia 25 op (UEF)

Opintokohtaiset tarkemmat tiedot löytyvät osoitteesta: http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi/fi/opinnot-lukuvuonna-2016-2017/?kategoria=opinnot-lukuvuonna-2016-2017&alue=Oulu&jarjestys=aakkos

ILMOITTAUTUMINEN:
Kiintiöpaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä ja ilmoittautuminen on sitova. Mikäli olet jäämässä varasijalle, sinuun otetaan erikseen yhteyttä ja tiedustellaan halukkuutta tulla mukaan itse maksavana opiskelijana. 

Ilmoittautuminen tehdään sähköisellä ilmoittautumislomakkeella, joka löytyy opintokohtaisista tiedoista. Muista merkitä ilmoittautumiseesi tiedekuntasi ja koulutusohjelmasiLisätietoja-kenttään tulee myös merkitä maininta KIINTIÖ-OPISKELIJA

Opintojen perumis- tai keskeyttämistapauksissa noudatetaan kesäyliopiston normaalia perumiskäytäntöä.

Yhteystiedot:
Puhelin: 044 465 2205, 044 465 2206
Email: kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
Käyntiosoite: Torikatu 22A, 2. krs
Postiosoite: PL 2437, 90014 OULUN YLIOPISTO

Viimeksi päivitetty: 25.11.2016