Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelma (HIKUVIE)

Humanistiseen tiedekuntaan on muodostettu kolme uutta tutkinto-ohjelmaa: 1) historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden (HIKUVIE) 2) kielten ja kirjallisuuden (KIEKI) sekä 3) logopedian tutkinto-ohjelma.

Historia kuuluu Oulun yliopistossa historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelmaan, jossa historia on omana hakukohteenaan. HIKUVIE-tutkinto-ohjelmaan kuuluvat seuraavat pääaineet:

Historiatieteistä, arkeologiasta, kulttuuriantropologiasta, saamelaisesta kulttuurista sekä informaatiotutkimuksesta ja viestinnästä muodostuvan tutkinto-ohjelman koulutus rakentuu vahvan monitieteellisen tutkimusperustan varaan. Teemoina ovat mm. arktiset kulttuurit ja alkuperäiskansat, luonnonvarojen riittävyys sekä hyvinvointi muuttuvassa pohjoisessa ympäristössä.​

Tutkinto-ohjelman yhteisiksi opinnoiksi on luvassa (syyslukukaudesta 2017 alkaen) Johdatus tieteelliseen ajatteluun (Introduction to scientific thinking, 5 op) ja Digitaaliset ihmistieteet (Digital humanities, 5 op) -nimiset opintojaksot sekä yhteisiä metodiopintoja.

Vapaaehtoisesti valittavissa ovat mm. Johdatus viestintään (Introduction to Communication studies, 5 op), Johdatus humanistisiin ympäristöopintoihin (Introduction to Environmental humanities, 5 op) sekä historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden arktisuuteen ja pohjoisuuteen liittyvät opintojaksot:

  • Monikulttuuriset alkuperäiskansayhteisöt 5 op
  • Arktinen historia 5 op
  • Pohjoisuus ja pohjoinen arkeologia 5 op
  • Northern memory and identity 5 op

Työelämäyhteistyö otetaan HIKUVIEssä erityisen tarkasti huomioon, minkä osoituksena HIKUVIE-opiskelijat voivat suorittaa 25 opintopisteen laajuisen työelämäopintokokonaisuuden. Kokonaisuuden voi koostaa seuraavista osista (muutokset mahdollisia):

  • Yrittäjyysopintoja (Entrepreneurship skills) 10-20 op
  • Toiminta yliopistollisissa luottamus- ja järjestötehtävissä (Active Participation and Positions of Responsibility in Student Organizations) 1-10 op
  • Työelämätaidot (Working life skills) 5 op
  • Projektinhallinta (Project management skills) 5 op
  • Työkokemus (Work experience) 5 op

Ennen vuotta 2017 opintonsa aloittaneet voivat jatkaa opiskeluaan nykyisten tutkintovaatimusten mukaan, mutta voivat halutessaan suorittaa myös uusia HIKUVIE-opintoja.

 

Lisätietoja HIKUVIEstä antaa yliopistonlehtori Ritva Kylli, joka toimii tutkinto-ohjelman vastuuhenkilönä. Tutkinto-ohjelman vastuuhenkilöllä on tukenaan tutkinto-ohjelmatoimikunta, jossa on mukana myös opiskelijaedustajia.

Tiedekunnan uusista tutkinto-ohjelmista järjestetään tiedotustilaisuus (OPS-iltapäivä) perjantaina 16.12.2016 klo 12-14 L5.

Viimeksi päivitetty: 27.1.2017