Yliopiston harjoittelutuet haettavissa

Suomessa vuonna 2017 suoritettavaan työharjoitteluun tarkoitettujen yliopiston myöntämien harjoittelutukien hakuaika on alkanut 12.12.2016 (päättymisaika ilmoitetaan myöhemmin). SoleMOVE on auennut samaan aikaan hakijoita varten. Historian harjoitteluvastaavana toimii yliopistonlehtori Ritva Kylli, jonka kanssa sovitaan (ennen tuen hakemista) harjoittelujakson käyttämisestä historian opintoihin.

Harjoittelussa kertyvän työkokemuksen määrän on oltava vähintään 2 kk, ja harjoittelusta kertyvän opintopistemäärän vähintään 5 op. Harjoittelutuki on vuonna 2017 yliopiston ulkopuoliselle työnantajalle 1600 euroa/opiskelija ja yliopiston sisäisissä harjoitteluissa 1000 euroa/opiskelija. Harjoittelutuki maksetaan työnantajalle.  Kotimaan harjoittelutukea myönnetään vain pienille ja keskisuurille yrityksille (alle 250 henkilöä työllistävät yritykset) sekä julkisen ja ns. kolmannen sektorin (järjestöt, säätiöt) työnantajille.

Tukia on jaossa rajallinen määrä, joten tuetusta työharjoittelusta kiinnostuneiden opiskelijoiden kannattaa toimia nopeasti.

Tukea voi hakea, mikäli opiskelija ei ole saanut aiemmin harjoittelutukea ko. tutkintoon. Opiskelijalla on oikeus harjoittelutukeen vain kerran ylempään tutkintoon johtavassa koulutuksessa (joko alemmassa tai ylemmässä). Erasmus-tuki ei estä kotimaan harjoittelutuen saamista.

 

Muistakaa, että suurin osa harjoitteluista tehdään ilman harjoittelutukea. Harjoittelutuen käyttö on yleisintä valtionhallinnon paikoissa, ja niiden ilmoitukset tulevat pääosin joulukuun aikana. Vaikka ilmoituksessa vaadittaisiin harjoittelutuki, usein on käynyt niin, että paikan on saanut opiskelija, jolla ei ole ollut harjoittelutukea. Kannattaa siis hakea paikkoja, vaikka tukea ei olisikaan käytettävissä.

Lisätietoja kotimaan harjoittelutuesta löytyy Oulun yliopiston harjoittelusivuilta. Sivuilta löytyy myös muuta tärkeää tietoa, mm. harjoittelulomakkeita. Historian omat harjoittelusivut löytyvät täältä.

 

(Harjoitella voi myös ilman tukea. Silloinkin kannattaa muistaa palkattoman harjoittelun sijoitussopimus, ks. yllä linkki harjoittelulomakkeisiin.)

Viimeksi päivitetty: 18.1.2017