Historia sivuaineena

Sivuaineen opinto-oikeutta varten opiskelijan on osallistuttava historian perus- ja aineopintojen lähtötasokokeeseen. Lähtötasokokeen kautta otetaan vuosittain enintään 20 sivuaineopiskelijaa suorittamaan historian tai aate- ja oppihistorian perus- ja aineopintoja.

Sivuainepääsykoe järjestetään seuraavan kerran toukokuussa 2017.

 

--

Sivuaineoikeuden saaneet opiskelijat suorittavat historian perusopinnot (25 op) sekä 35 op:n laajuiset aineopinnot:

  • 700128A Laadulliset menetelmät, tiedonhaku ja kirjastojen käyttö (5 op)
  • 700320A Tilastolliset menetelmät ja arkistojen käyttö (5 op)
  • 700321A Arktisuus (5 op)
  • 700322A Kulttuurinen ja kansainvälinen vuorovaikutus (5 op)
  • 700323A Ympäristö ja terveys (5 op)
  • 700422A Proseminaari ja proseminaaritutkielma (10 op)

Viimeksi päivitetty: 13.1.2017