Lukuinto-ohjelma

Torstai, lokakuu 2, 2014

 

Informaatiotutkimus ja TIEMA vahvasti mukana Lukuinto-ohjelmassa

Lukuinto-ohjelman taustalla on vahva informaatiotutkimuksen edustus, kun projektityötä ohjaavassa asiantuntijaryhmässä ovat infolta mukana professorit Maija-Leena Huotari ja Erkki Karvonen, joka myös luotsaa Tiemaa - Tiedeviestinnän maisteriohjelmaa.

Lukuinto on opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallinen kolmevuotinen ohjelma (2012 – 2015), jota toteuttavat Oulun yliopiston humanistinen tiedekunta ja kasvatustieteiden tiedekunta. Tavoitteena on lasten ja nuorten monipuolisten lukutaitojen kehittäminen. Ohjelman taustalla on PISA-tutkimusten herättämä huoli lasten ja nuorten lukutaidosta ja –motivaatiosta Suomessa.

Katso Lukuinto-lähettiläiden innostava video.

Lukutaitoja tutkitaan Inspires-tutkimusyhteisössä (Institutions and practices of new literacies).

Innostuminen on onnistuminen

Lukuinnossa kirjastot ja koulut kehittävät ja kokeilevat 6-16-vuotiaiden lasten ja nuorten kanssa uusia, monilukutaitoja ja lukuinnostusta kasvattavia toimintamuotoja. Kirjasto- ja kasvatusammattilaiset luovat yhdessä toimintamalleja uusien luku- ja kirjoitustaitojen ohjaamiseen.

Mukana on jo 30 paikkakunnalla koulun ja lähikirjaston muodostamia yhteistyötyöpareja - myös ruotsin- ja saamenkielisiä. Oppilaita on mukana yhteensä noin 15 000, kasvatus- ja kirjastoammattilaisia kymmenittäin sekä perheiden ja yhteistyökumppaneiden suuri joukko.

Uusi ympäristö innostaa

Lukuinnossa perinteistä yhdistetään uuteen. Luku- ja kirjoitustaitojen ohella myös media- ja informaatiolukutaidot kehittyvät, samoin teknologian tehokkaampi opetuskäyttö ja ryhmätyötaidot. Oppimisympäristön laajentuessa kirjaston työntekijöiden ja opettajien osaaminen monipuolistuu. Lasten ja nuorten kirjastokäynnit lisääntyvät.

Kaikkein tärkeintä on tarina

Lukuinto on kirjatrailereita, digitarinoita, kirja- ja mediavinkkausta, uudenlaisia lukupiirejä, draamaa, pelilukutaitoa, tiedonhankintaa, vanhempainiltoja kirjastossa, elokuvien kuvaamista, mediakasvatusta, blogeja ja sanataidetta. Innostuneisuus tavoitetaan yhteisöllisyyttä hyödyntäen.

Lukuinto-teemavuotta vietetään lukuvuonna 2014 – 2015. Suojelijana on tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Lukuinto ohjelmaan liittyy tutkimusyhteisöjä ja tekeillä on aiheeseen liittyviä väitöskirjoja ja opinnäytetöitä.

Lue lisää Lukuinto-ohjelman verkkosivuilla.

 

http://www.oulu.fi/hutk/uutiset

http://www.oulu.fi/hutk/node/14322

Lisää kalenteriin

Takaisin tapahtumiin

Viimeksi päivitetty: 2.10.2014