Kirjaston käytön opetus uusille opiskelijoille

Opi hyödyntämään tehokkaasti yliopiston tarjoamia tieteellisiä tietokantoja, aineistoja ja kirjaston tiloja.

Fuksiopetus Linnanmaalla

Pienryhmäohjaajat varaavat opetusajan ryhmälleen sekä huolehtivat siitä, että jokainen uusi opiskelija osallistuu kirjaston fuksiopetukseen. Opetuksen kesto ja kiertokäynti kirjastossa on noin 1,5 h. Opetusaikoja on tarjolla 30.8.-22.9.

Lisätietoja

Fuksiopetus Kontinkankaalla

Opetus kuuluu pakollisena osana lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoiden kurssiin 043003Y Tieto ja tutkimus 1: Tiedonhaku
Kurssikuvaus WebOodissa

Kansainväliset opiskelijat

Uusille kansainvälisille vaihto- ja tutkinto-opiskelijoille järjestetään LibraryABC-opetusta.

Viimeksi päivitetty: 31.8.2017