Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelman alumnikahvila

Tiistai, marraskuu 10, 2015 (Koko päivä)

Alumnikahvilassa puhetta työelämästä

Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelman alumnikahvila avautuu tiistaina 10.11.klo 8.30 salissa KTK303. Perinteisestä luentosalitapahtumasta jalostettu opiskelijoiden ja alumnien keskustelutilaisuus toteutuu jo neljättä kertaa. Kahvilassa opiskelijat ja työelämässä toimivat alumnit keskustelevat työelämästä, opiskelusta ja tulevaisuudesta. Mukana kahvilassa on viisi kasvatusalan eri sektoreilla työskentelevää alumnia. 

Alumnitapaamisten yhtenä tavoitteena on tutustuttaa opiskelijoita työelämään, oman alan työpaikkoihin ja -tehtäviin sekä alan yleisiin näkymiin. Tutkinto-ohjelma saa alumneilta ajankohtaista työelämätietoa, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi opetussuunnitelmatyössä. Tämän lisäksi alumnikahvila tarjoaa alumneille mahdollisuuden tavata toisiaan ja vahvistaa omia verkostojaan ja kuulla tuoreimpia kuulumisia omasta opinahjostaan.

Taustatyönä alumnikahvilaan osallistuva opiskelijaryhmä on etukäteen valmistellut kysymyksiä alumneille. Pienryhmissä he kiertävät kahvilapöydissä, kyselevät ja keskustelevat alumnien kanssa työelämään, opintoihin ja näiden yhteyksiin liittyvistä teemoista. Lopuksi opiskelijaryhmät kokoavat kierroksen annin yhteen ja alumnikahvilan tuotokset jaetaan kaikille. Koosteet dokumentoidaan ja talletetaan työelämäopintojen web-ympäristöön, jossa keskustelu voi jatkua kahvilatapahtuman jälkeen.

Lisää kalenteriin

Takaisin tapahtumiin

Viimeksi päivitetty: 9.11.2015