Erityispedagogiikan tutkimusryhmä SpEDU

Professori Marjatta Takala

SpEDU -ryhmää (Special Education) johtaa professori Marjatta Takala. Ryhmä on erikoistunut osallisuuden ja erityisyyden tutkimukseen moniammatillisessa ja globaalissa konteksteissa. Ryhmässä tehdään monitieteistä tutkimusyhteistyötä mm. kasvatustieteiden, sosiologian, psykologian ja psykiatrian alan tutkijoiden kanssa. Ryhmän tutkimusintressejä ovat mm. inkluusio, osallisuus, yhteisopettajuus, konsultointi, perusopetuslain muutoksen vaikutukset, vertaileva erityisopetuksen tutkimus; oppimisvaikeustutkimus sekä kunnan ja valtakunnan tason koulutuspolitiikka.

Team: forname.surname@oulu.fi

Marjatta Takala, Marko Kielinen, Elina Viljamaa, Leila Kairaluoma, Lea Veivo ja Helena Miettunen

 

Viimeksi päivitetty: 7.9.2017