Tuutorointikurssit keväällä 2015

Keväälle 2015 tarvitaan opiskelijoita lähtemään mukaan Tuutorointikurssille (4op) tai suoritta-maan tuutorointia Aineenopettajan erikoistyön osioon Muut osat (3op). Tuutorointi koostu apu-opettajana toimimisesta matematiikan ja tilastotieteen. Lisäksi uutena mahdollisuutena on toimia Analyysin perusteet kauppatieteilijöille –kurssin study groupin vetäjänä. Lisätietoa liitteestä.

Viimeksi päivitetty: 13.1.2015