Sivuainehaku lv. 2015-2016 kauppakorkeakoulun opintoihin

Lukuvuonna 2015-2016 Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu tarjoaa kahdenlaisia sivuaineopintoja:

A) Kaikille opiskelijoille avoin sivuainekokonaisuus iltaopintoina

Kauppatieteiden sivuaineopinnot, perusopinnot 25 op

  • 724103P Strateginen johtaminen (sivuaineopiskelijat ja avoin yo), 5 op
  • 724105P Johdon laskentatoimi (sivuaineop. ja avoin yo), 5 op
  • 724106P Markkinoinnin perusteet (sivuaineop. ja avoin yo), 5 op
  • 724109P Investointipäätökset (sivuaineop. ja avoin yo), 5 op
  • 724110P Taloustieteen perusteet (sivuaineop. ja avoin yo), 5 op

WebOodissa ilmoittaudutaan suoraan yksittäisille kursseille. Syksyn 2015 opintojaksot tulevat näkyville WebOodiin viimeistään elokuun alussa.

B) Jonotussäännöllä haettavat sivuaineet

Seuraaviin sivuainekokonaisuuksiin haetaan opinto-oikeutta kauppakorkeakoulun jonotussäännön mukaisesti:

  • A635001 Yritysjuridiikan perusopinnot, 25 op, 40 sivuainepaikkaa

Aineopintokokonaisuuksiin voi hakeutua opiskelija, jolla on vastaava perusopintokokonaisuus suoritettuna vähintään arvosanalla "hyvä" (3).

  • A633708 Kauppatieteiden sivuaineopinnot, aineopinnot, 35 op, 20 sivuainepaikkaa
  • A635002 Yritysjuridiikan aineopinnot, 35 op, 10 sivuainepaikkaa

Kyseiset sivuaineopinto-oikeudet Oulun yliopiston kauppakorkeakouluun lukuvuodelle 2015–2016 haetaan ja myönnetään WebOodin kautta ja paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Sivuainehaku käynnistyy maanantaina 4.5. klo 8.30 ja päättyy perjantaina 8.5. klo 16.00.

Opiskelija voi hakea opinto-oikeutta vain yhteen kokonaisuuteen ja opinto-oikeus on voimassa kaksi lukuvuotta. Myös varasijoille voi ilmoittautua. Hakijat saavat tiedon hyväksytyksi tai hylätyksi tulemisesta sähköpostilla viimeistään kuukauden kuluttua haun päättymisestä.

Lue tarkemmat ohjeet: http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/sivuaineopiskelijat

Viimeksi päivitetty: 20.4.2015