Artitst image of ETG-satellite

Esa Turunen vierailevaksi professoriksi Japaniin

SGO:n johtaja Esa Turunen työskentelee 1.4.2015 alkaen kolme kuukautta Japanissa Nagoyan yliopistossa, jonne hänet on kutsuttu vierailevaksi professoriksi geoavaruusympäristön tutkimuslaboratorioon STEL. Vierailun aihe on tutkimus sykkivien revontulten aiheuttamasta muutoksesta ilmakehän kemiassa. Yhteistyökumppani STEL-laboratoriossa on Prof. Yoshizumi Miyoshi, joka toimii vuonna 2016 laukaistavan Japanin oman ERG-satelliitin tieteellisenä johtajana.
 
Geoavaruusympäristöllä tarkoitetaan avaruuden Maata lähinnä olevaa aluetta. Geovaruudessa sijaitsevat Maata ympäröivät säteilyvyöhykkeet, joita historiallisesti kutsutaan myös van Allenin säteilyvyöhykkeiksi. Vyöhykkeet sisältävät sähkövaraushiukkasia, elektroneja, joiden energia voi olla joskus useita megaelektronivoltteja. ERG-satelliitin päätarkoitus on tutkia kuinka nämä varatut hiukkaset ovat syntyneet ja käyttäytyvät avaruusmyrskyjen aikana aurinkotuulen vaihdellessa, ja ylipäätänsä kuinka avaruusmyrskyt ilmenevät geoavaruudessa. Yhtenä mielenkiintoisena ERG-satelliitin tutkimusaiheena on ilmakehään tapahtuva sykkiviin revontuliin liittyvä relativistististen elektronien sade, jota voidaan myös tutkia maan pinnalta esimerkiksi EISCAT-tutkilla ja muilla radiotieteellisillä mittalaitteilla.
 
Turusen Japanin vierailun ajan kesäkuun loppuun saakka SGO:n johtajana toimii dosentti Thomas Ulich.
 
Lisätietoa vierailun kohteesta englanniksi: http://ergsc.stelab.nagoya-u.ac.jp

Viimeksi päivitetty: 1.4.2015