Mustien joutsenten bongaaminen

Tulevaisuudentutkimus on ala, jossa kartoitetaan jonkin ilmiön mahdollisia, todennäköisiä ja toivottavia tulevaisuuksia. Se tarjoaa käyttöön tietoa, työkaluja ja menetelmiä tulevaisuuden tekemisen ja päätöksenteon tueksi.

Mustilla joutsenilla tulevaisuudentutkimuksessa tarkoitetaan yllättäviä, odottamattomia tapahtumia, joilla on toteutuessaan suuria yhteiskunnallisia vaikutuksia. Musta joutsen on vieras havainto, joka on tavanomaisten odotusten ulkopuolella eikä mikään menneisyydestä välttämättä viittaa sen mahdollisuuteen. Viime vuosina mustia joutsenia ovat olleet esimerkiksi sosiaalisen median nousu, arabikevät ja Tyynenmeren tsunamista johtunut Fukushiman ydinonnettomuus. Mustat joutsenet voivat olla vaikutuksiltaan maailmanlaajuisia tai paikallisia.  

 

Heikkojen signaalien tunnistaminen ja myös täysin villien korttien, mustien joutsenten, visiointi ja kartoittaminen on tärkeää yhteiskunnan eri aloilla. Esimerkiksi työelämässä eri ammattien rajat ja vaatimukset muuttuvat koko ajan. Tarvitaan ennakointitietoa siitä, millaisia ammatteja tarvitaan vaikkapa viidenkymmenen vuoden päästä.

”Mitä rohkeammin, avoimemmin ja pidemmälle luotaamme tulevaisuuden vaihtoehtoisia – myös lähes mahdottomilta vaikuttavia kehityskulkuja ja tapahtumia, sitä enemmän kartutamme tulevaisuusosaamistamme – kykyä valmentautua tulevaisuuden varalle riskejä minimoiden ja tilaisuuksiin proaktiivisesti tarttuen”, kirjoittaa professori Sirkka Heinonen Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta, Turun yliopistosta. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisusta ”Mustat joutsenet – mikä muuttaa maailmaa seuraavaksi ” voi lukea kirjoituskilpailun satoa, jossa visioidaan villejäkin skenaariota tulevaisuudestamme.

Haluaisitko sinäkin bongata mustia joutsenia? Oulun avoin yliopisto toteuttaa ensimmäistä kertaa lukuvuonna 2015-2016 yhteistyössä Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kanssa  tulevaisuudentutkimuksen perusopinnot joustavina monimuoto-opintoina.

Lue lisää ja ilmoittaudu!

Virpi Pietikäinen

Viimeksi päivitetty: 28.8.2015