Kemi kaivos

GeoProsPD- kuulumisia

 

Täydentävien opintojen keskus Topik on järjestänyt kaivosalan täydennyskoulutusta GeoProsPD- ohjelmina jo vuodesta 2008 alkaen. Täydennyskoulutusohjelma sai alkunsa, kun alkoi olla näköpiirissä nouseva kaivosbuumi metallin hintojen noustua. Eu:n myötä Suomen rajat aukesivat ulkomaisille kaivosyhtiöille. Oulun yliopistossa kuten muissakin Suomen oppilaitoksissa oli kaivosalan koulutus ajettu alas 1980-1990-lukujen vaihteessa, ja nyt oli kiire käynnistää alan koulutusta uudelleen. Nopeimmin se tapahtui täydennyskoulutuksen kautta.

Ensimmäinen GeoProsPD- ohjelma toteutettiin osana ESR- hanketta.  Hankkeen nimi oli ensin Oulun vuoriklusteri, mutta aika pian muutettiin  nimeksi Oulun Mining School. Nykyisin tuota nimeä käyttää Oulun yliopiston uusin tiedekunta eli Kaivannaisalan tiedekunta, Oulu Mining School. ESR- hankkeiden tuloksia raportoitaessa kiinnitetään huomiota pysyviin tuloksiin. Kokonaisen uuden tiedekunnan perustaminen on ihan kelpo tulos!

Seuraavat neljä GeoProsPD- ohjelmaa toteutettiin Opetus- ja kulttuuriministeriön oppisopimustyyppiseen koulutukseen haettavalla rahoituksella. Kuvassa on  GeoProsPD 2014-2015 osallistujaryhmä  tutustumassa Outokumpu Chrome Oy:n Kemin kaivokseen elokuussa 2014. Ryhmä on erittäin heterogeeninen, kuten kaikki aiemmatkin ryhmät. Kevään 2016 aikana osallistujat viimeistelevät lopputyönsä, mitkä muodostavat  erittäin laajan, ajantasaisen läpileikkauksen kaivosalalta.

Hakuaika uuteen, jo kuudenteen GeoProsPD- ohjelmaan on käynnissä. Ohjelmat ovat hieman vaihdelleet, mutta kaivoksen elinkaaren mukainen perusrakenne on säilynyt. Koulutuksen suorittaminen onnistuu  hyvin työn ohessa. GeoProsPD 2016  alkaa toukokuussa 2016 ja päätyy helmikuussa 2017.  Lisätiedot ja hakukaavake löytyvät osoitteesta www.oulu.fi/taydennyskoulutus/geopros2016.

Osallistujia on aiemmissa ohjelmissa ollut mm. kaivoksilta ja kaivosyrityksistä, suunnittelu- ja insinööritoimistoista, yrityksistä, jotka valmistavat koneita, laitteita tai kemikaaleja, oppilaitoksista sekä eri viranomaistahoilta (mm. kaavoitus-, lupa-, turvallisuus- ja ympäristöasiat sekä lainsäädäntö). Kaikkien GeoProsPD- ohjelmien osallistujat muodostavat laajan verkoston (n. 100 hlöä). Osa heistä on PD- koulutuksen lisäksi osallistunut verkostotapaamisiin konferenssien tai messujen  yhteydessä (esim. FEM, Fennoscandian Exploration and Mining Levillä tai FinnMateria Jyväskylässä)  tai osalllistunut  kaivosexcursiolle Espanjaan tai Portugaliin, joista viimeisin toteutui syyskuussa 2015.

 

 

Pirjo Luoma-aho, Topik

 

Viimeksi päivitetty: 9.3.2016