Opeksi opiskelemassa

Syksy on koulujen ja opiskelun alun aikaa ja myös Topikin koulutustarjonta on tähän vuodenaikaan runsaimmillaan. Täydennyskoulutusta on tarjolla mm. opettajille, sosiaali- ja terveysalan henkilöstölle ja eri alojen johtajille. Näiden lisäksi on saatavilla myös erilaisiin tarpeisiin räätälöityä tilauskoulutusta.   

Myös Topikin oma väki kouluttautuu ja täydentää osaamistaan pitääkseen asiantuntijuuttaan ajan tasalla. Erilaiset kurssit, seminaarit ja pätevöittävät koulutukset lomittuvat topiklaisten työhön samoin kuin vapaamuotoisempi ammatillinen itsensä kehittäminen vaikkapa lukemalla. Keskustelut erilaisissa verkostoissa ja sosiaalisen median ryhmissä kuuluu tärkeänä osana monen topiklaisen oman alan seurantaan. Halu lisätä ja kehittää omaa osaamista nähdään Topikissa työssä onnistumisen ja työn mielekkyyden kannalta ensiarvoisen tärkeänä. Elinikäinen oppiminen kytkeytyy organisaatiossamme luontevasti työn oheen. Opiskelu tarjoaa paitsi uutta osaamista ja ideoita, myös vaihtelua jokapäiväiseen arkeen.

Itse lähdin kesällä suorittamaan opettajan pedagogisia opintoja Oulun ammatillisessa opettajakorkeakoulussa, englanninkielisessä EduLab-ryhmässä. Pedagogiset opinnot tukevat ja täydentävät kasvatustieteiden ja koulutusteknologian opintojani ja vahvistavat ammattitaitoa toimia kouluttajana. Opiskelu englanniksi tuo lisähaasteen, kehittää kielitaitoa ja työskentelytaitoja monikulttuurisessa ryhmässä: 23 hengen ryhmässämme on edustettuna peräti kymmenen eri kansallisuutta. Lisäksi ryhmässä on osallistujia hyvin monista eri ammatillisista ryhmistä, sairaanhoitajasta insinööriin. Opinnot on mitoitettu vuoden mittaisiksi ja omalla kohdallani osittainen opintovapaa mahdollistaa tehokkaan opiskelun työn ohessa.

Ammatillisissa opettajaopinnoissa opiskelun periaate on osaamisperustaisuus eli opiskelijan aiemmat opinnot ja taidot otetaan huomioon. Opintojen aikana osoitetaan ja jaetaan osaamista, täydennetään aikaisempaa osaamista ja opiskellaan uutta henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan.

Opiskelu tapahtuu lisäksi pääosin verkon kautta, mikä osaltaan vaatii opiskelijalta omaa aktiivisuutta ja oman oppimisen suunnittelua. Kun opiskelijatovereihin ja tuutoreihin ollaan yhteydessä ainoastaan verkon kautta, on tärkeää olla paikalla sovituissa tapaamisissa ja valmistautua niihin etukäteen. Myös riittävän nopea nettiyhteys ja toimiva kuulokemikrofoni ovat osoittautuneet ensiarvoisen tärkeiksi. Verkkoa käytetään koulutuksessa monipuolisesti, verkkokokousten lisäksi yhteydenpito- ja yhteistyövälineinä ovat myös mm. Facebook ja pilvipalvelut.

Oman oppimisen dokumentointi ja reflektointi on tärkeä osa oppimista. Opinnoissamme kirjoitamme blogia, jossa tuomme esiin ja jäsennämme oppimaamme. Oma oppimisblogini löytyy osoitteesta https://virpispedagogicalblog.wordpress.com/

Virpi Pietikäinen

Kirjoittaja on syksyisin inspiroituva sarjaopiskelija

Viimeksi päivitetty: 30.8.2016