Dosentti Satu Ojalalle viisivuotinen akatemiatutkijan tehtävä

Suomen Akatemia on myöntänyt 19 miljoonaa euroa tutkijantehtäviin luonnontieteiden ja tekniikan aloilla. Ympäristö- ja kemiantekniikan ryhmän tutkijalle dosentti (TkT) Satu Ojalalle on myönnetty viisivuotinen akatemiantutkijan tehtävä. Satu Ojala kehittää metallioksidimateriaaleja, jotka soveltuvat kemiallisiksi katalyyteiksi ja mittausantureiksi. Tutkimusidea perustuu haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) hyötykäyttöön katalyyttisten prosessien avulla muun muassa taloudellisesti arvokkaiden kemikaalien tuotannossa. VOC-päästöjen tutkimuksessa tarvitaan myös uusia mittausratkaisuja. Kehitystyö tehdään uuden spektroskooppisen mittausteknologian avulla, jossa sähköisten ja katalyyttisten ominaisuuksien mittaus toteutetaan samanaikaisesti materiaalin todellisissa käyttöolosuhteissa. Tämä mahdollistaa nopean ja edullisen kehitystyön, mikä edesauttaa tulosten hyödyntämistä käytännön sovelluksissa. 

Lisätietoa tästä linkistä.

Last updated: 6.5.2015