Dekaani Riitta Keiski Tiedeakatemian jäseneksi

Suomalaisen Tiedeakatemian jäseniksi on 17.4. valittu Oulun yliopistosta professori Sanna Järvelä humanistiseen osastoon ja professorit Riitta Keiski ja Kalevi Mursula matemaattis-luonnontieteellisen osastoon.

Suomalainen Tiedeakatemia on yleistieteellinen keskusseura, jonka tehtävänä on edistää tieteellistä tutkimusta ja toimia korkeatasoista tiedettä edustavien tutkijoiden yhdyssiteenä. Sen jäsenmäärä on rajattu, ja jäsenistö valitsee uudet jäsenet tieteellisten ansioiden perusteella.

Tiedeakatemia toteuttaa tehtäväänsä järjestämällä esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, kustantamalla tieteellisiä julkaisuja, myöntämällä apurahoja, tekemällä aloitteita tiedettä ja tieteenharjoittajia koskevissa kysymyksissä sekä antamalla lausuntoja.

Tiedeakatemialla on edustaja monessa tieteellisessä järjestössä, komiteassa ja säätiössä.

Lisätietoa tästä linkistä

Last updated: 6.5.2015