Prosessimetallurgian tutkimusryhmään Post Docs in Companies -apuraha

Post Docs in Companies (PoDoCo) -ohjelman ensimmäisen apurahakierroksen yhdeksästä myönnetystä apurahasta yksi kohdentui Oulun yliopistossa tehtävään tutkimustyöhön.

Suomen kulttuurirahastosta 12 kuukauden apurahan (28 000 euroa) saanut Ville-Valtteri Visuri työskentelee prosessimetallurgian tutkimusryhmässä. PoDoCo-hankkeen tarkoituksena on tutkia Oulun yliopiston, Aalto-yliopiston ja Outokumpu Stainless Oy:n yhteistyönä kehitetyn konvertterisimulaattorin soveltamista ferrokromikonvertterin mallintamiseen.

PoDoCo-ohjelman sääntöjen mukaisesti tutkimus voidaan aloittaa Visurin väitöstyön valmistuttua. Tutkimus koostuu Oulun yliopistossa suoritettavasta vuoden mittaisesta tutkimusjaksosta ja vuoden mittaisesta soveltavan tutkimuksen jaksosta, joka suoritetaan projektikumppanina toimivan Outokumpu Stainless Oy:n tehtaalla Torniossa. Tutkimus on jatkumoa prosessimetallurgian tutkimusryhmän ja Outokumpu Stainless Oy:n pitkäaikaiselle ja tuloksekkaalle tutkimusyhteistyölle.

Hankkeen yhteyshenkilöitä ovat prosessimetallurgian tutkimusryhmää johtava professori Timo Fabritius (Oulun yliopisto), professori Mika Järvinen (Aalto-yliopisto) ja tutkimusjohtaja TkT Juho Talonen (Outokumpu Oyj).

PoDoCo-ohjelmaan haki 285 tutkijaa useilta eri aloilta, ja myös yritysten kiinnostus ohjelmaa kohtaan oli suurta.

Ohjelman tavoitteena on edistää elinkeinoelämän pitkäjänteistä uudistumista ja tohtorien siirtymistä elinkeinoelämän palvelukseen kaksivaiheisella ohjelmalla: aluksi nuori tohtori paneutuu annettuun ongelmaan säätiörahoituksella julkisen perustutkimuksen keinoin ja jatkaa sen jälkeen aiheen jatkokehittelyä yrityksen tarpeiden ohjaamana ja yrityksen rahoittamana.

PoDoCo-ohjelmaa rahoittavat Suomen Kulttuurirahaston lisäksi Kaute-säätiö, Tekniikan edistämissäätiö ja Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö. Ohjelman toteutuksesta vastaa FIMECC Oy.

 

Last updated: 18.12.2015