Nanoteknisesti biosuojattu kestopuu (SafeWood) -projektille rahoitusta INKA-ohjelmasta

Oulun ja Itä-Suomen yliopistot ja Luke yhteistyöhön puunsuojauksen tutkimuksessa

Tekesin INKA – Innovatiiviset kaupungit -ohjelmasta on myönnetty tukea 450 000 euroa Itä-Suomen yliopiston, Oulun yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen yhteiselle Nanoteknisesti biosuojattu kestopuu (SafeWood) -projektille.  Projektissa on mukana viisi kemian- ja metsäteollisuuden yritystä, jotka toimivat suoja-aineiden valmistuksen, puunsuojauksen ja suojatun puun käytön aloilla. Yhteistyöllä halutaan selvittää erotus- ja nanoteknologioiden mahdollisuuksia uusien puualan tuoteinnovaatioiden toteuttamisessa. Oulun yliopiston osuutta hankkeessa johtaa Associate professor Henrikki Liimatainen kuitu- ja partikkelitekniikan tutkimusyksiköstä.

Lisää tietoa hankkeesta löytyy linkistä

 

Last updated: 3.2.2016