SensFor COST Action Management Committee in Brussels, August 2016. (Photo: Bogdan Wertz)

SensFor COST Action kokoontui Brysselissä

COST ACTION ES1203 Enhancing the resilience capacity of SENSitive mountain FORest ecosystems under environmental change (SensFor) työryhmäkokouksessa 31.8. Brysselissä tarkasteltiin hankkeen tuloksia ja suunniteltiin jatkotoimia. Hankkeen tuloksista kootaan tieteelliset artikkelit Climate Research julkaisusarjaan (ks. special issuen mainos).

Kokouksessa viimeisteltiin tutkimusraportteja vuoristo- ja tunturialueiden tulevaisuuden skenaarioihin ja muutosindikaattoreihin liittyen. Lisäksi perehdyttiin tuleviin Horisontti 2020 scoping papereihin. Viime aikoina hankepartnereiden toimesta on jätetty kaksi hakemusta Horisontti 2020 ohjelmaan, joista SIMRA-hanke on saanut rahoituksen. Tässä menestyksekkässä hankkeessa on myös Oulun yliopisto mukana. Kolmas hanke on valmisteilla cultural heritage - teemaan ja Suomesta siinä on mukana asiantuntijana Luonnonvarakeskus.

Erityiseksi Actionin menestystarinaksi nostettiin nuorten tutkijoiden verkostoitumisen ja urakehityksen tukeminen. Hankkeessa on toteutettu lyhytaikaisia 1-3 kk tutkijavierailuja hankepartnereiden välillä yhteensä 19 ja kolmeen järjestettyyn Training schooliin on osallistunut nuoria tutkijoita yhteensä 72. Viimeisimpään Italian Alpeilla kesäkuussa 2016 järjestettyyn kesäkouluun osallistui kolmekymmentä nuorta tutkijaa tai jatko-opiskelijaa.

Nelivuotinen SensFor COST Action päättyy marraskuussa 2016. Actionissa on mukana osallistujia 23 Euroopan maasta. Hanke on kutsunut työryhmäkokouksiin myös vierailevia luennoitsijoita USA:sta. SensFor COST Action on monitieteinen kattaen tutkijoita maaperätutkijoista metsätieteilijöihin ja kulttuuriantropologeista maisemaekologeihin. Työtä on edistetty neljässä työryhmässä, stakeholder workshopeissa sekä hankkeen hallintokomiteassa. COST Actionia johdetaan ja hallinnoidaan Oulun yliopiston Thule-instituutissa.

Viimeksi päivitetty: 20.9.2016