SensFor COST ACTION tutkimusaluetta Espanjan Pyreneillä

COST-verkostolla Horisontti 2020 ohjelmaan

COST ACTION verkostojen (http://www.cost.eu) yhtenä keskeisistä tavoitteista on verkottaa eurooppalaisia alan tutkijoita keskenään ja aktivoida sitä kautta uusia tutkimushankkeita.

Oulun yliopiston koordinoiman SensFor COST ACTIONin yksi tavoitteista saavutettiin, kun hankkeen verkostoimat tutkijat saivat rahoitusta Horisontti 2020 - hankkeelle, jossa tarkastellaan sosiaalisten innovaatioiden roolia maaseutualueiden kehittämisessä ja kestävän kehityksen edistämisessä.

Nelivuotisessa (2016-2020) SIMRA Social Innovation in Marginalised Rural Areas - hankkeessa sovelletaan sosiaalisten innovaatioiden ja niiden hallinnan (governance) teoreettista ja toiminnallista kehystä tapauskohteisiin (case studies) eri puolilla Eurooppaa ja myös Välimeren ei-Euroopan puoleisilla osilla. Mukana on 26 organisaatioita 14 eri maasta. Hanketta koordinoi Skotlannin James Hutton Instituutti ja Suomesta hankkeessa ovat mukana Oulun yliopisto (dos. Simo Sarkki) ja Euroopan metsäinstituutti. EU-rahoitustuki hankkeelle on 5,5 miljoonaa euroa  ja se rahoitetaan Horisontti 2020 SC2 (Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine, Maritime and Inland Water Research and the Bioeconomy) - ohjelmasta.

SIMRA - hankkeen esite (pdf-muodossa)

Jouko Inkeröinen, COST ACTION SensFor projektipäällikkö
SensFor COST ACTION

 

 

Viimeksi päivitetty: 8.2.2017