Suomen ensimmäinen väitös langattomasta tiedonsiirrosta valolla

Oulun yliopistossa perjantaina 2.12. tarkastettu väitöskirja on tiettävästi ensimmäinen Suomessa, jossa tutkimuskohteena on näkyvään valoon pohjautuva tiedonsiirto (VLC).
Master of Science (väit.) Helal Chowdhury on väitöstutkimuksessaan mitannut valodataksi kutsutun teknologian toimintaa liikkeessä sekä yksinään että radio-optisessa WLAN-VLC-hybridijärjestelmässä. Työssä päädytään pohtimaan, miten valodata ja radioteknologiat voisivat täydentää toisiaan ja millaisia ratkaisuja tämä teknologia voisi tarjota nykyisiin tietoliikenteen haasteisiin.

Langaton tiedonsiirto on vallannut maailman muutamassa vuosikymmenessä. Jo nyt planeetallamme on enemmän mobiililaitteita kuin ihmisiä ja kasvu kiihtyy edelleen, kun esineiden internet lupaa kytkeä asiat ja esineet langattomasti.

Lähes kaikki langaton tiedonsiirto tapahtuu nykypäivänä radioaaltojen välityksellä. Kuitenkin viime vuosina on kehitetty myös uusia radiovapaita tiedonsiirtoteknologioita. 

Näkyvään valoon pohjautuvassa tiedonsiirrossa (Visible Light Communication, VLC) valkoisia valodiodeja (LED) käytetään lähettämään tietoa lyhyillä etäisyksillä. Vastaavasti kuin radiotietoliikenneverkkoja kutsutaan Wi-Fiksi, valoon perustuvaa tiedonsiirtoa kutsutaan Li-Fi:ksi (Light Fidelity).

Valoon perustuva langaton tiedonsiirto ei kilpaile radioteknologian kanssa, vaan täydentää sitä. Valodatan käytöllä on useita etuja. Valoon perustuva tiedonsiirto on turvallinen ja yksityinen, valo ei aiheuta häiriöitä muille laiteille eikä elektromagneettista säteilyä ihmisille. Valodata myös rajoittuu tilaan, jossa sitä käytetään. Lisäksi valodatalle on käytössä runsaasti ilmaista ja käyttämätöntä kaistanleveyttä.

Oulun yliopiston tietoliikenteen tutkimusyksikkö Centre for Wireless Communications on tutkinut ja kehittänyt VLC-teknologiaa useiden vuosien ajan. Erilaisia kokeellisia kehitysympäristöjä ja testiverkkoja on jo rakennettu. Hybridivalodataan eli Wi-Fi:n ja Li-Fi:n yhdistämiseen perustuvaa verkkoa, jossa tietoa verkosta toiseen siirretään saumattomasti, testataan parhaillaan.

 

Väitöstiedote: http://www.oulu.fi/yliopisto/node/43464

Linkki väitöskirjaan
Helal Chowdhury: Data Download on the Move in Visible Light Communication Hotspots: Design and Analysis 
http://jultika.oulu.fi/files/isbn9789526213620.pdf

 

Artikkeli valodatan tutkimuksesta Oulun yliopiston verkkosivulla: http://www.oulu.fi/yliopisto/node/38414

 

Lisätiedot:

Professori Marcos Katz
Puhelin 040 5528068
Email marcos.katz@oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 13.1.2017