Hammaslääketiede

Hammaslääketiede, Hammaslääketieteen tutkinto-ohjelma, hammaslääketieteen lisensiaatti (5,5 v)
 

  • Perinteikäs ja arvostettu ammatti, hyvät työllisyysnäkymät ja korkea tulotaso

  • Käytännönläheinen opiskelu antaa erinomaiset valmiudet työskennellä suun terveydenhuollon eri sektoreilla

  • Koulutus perustuu eurooppalaiseen vaatimustasoon ja opintojen aikana voi lähteä opiskelijavaihtoon.

Lue lisää ja hae

Kaksi ensimmäistä opiskeluvuotta lääketieteen parissa takaa erinomaisen pohjan hammaslääketieteen opinnoille kolmannesta vuodesta eteenpäin. Opinnoissa edetään teoriatiedosta työpajaharjoittelun kautta kliiniseen potilasharjoitteluun ohjatusti vaiheittain. Yliopiston taitopajassa harjoitellaan hammaslääkärin kädentaitoja turvallisesti simulaatiojärjestelmillä.

Terveyskeskuksen hammashoitolan toimintakenttä kliinisessä potilasharjoittelussa takaa monipuolisen ja sopivan tasoisen harjoitteluympäristön. Akateeminen koulutus antaa hyvät valmiudet elinikäiseen oppimiseen. Valmis hammaslääkäri työskentelee suun terveydenhuollon eri ympäristöissä. Erityisesti pohjoisessa Suomessa tarvitaan lisää osaajia suusairauksien hoidossa.

Kahden työvuoden jälkeen hammaslääkäri voi hakeutua kliiniseen jatkokoulutukseen suu- ja leukakirurgian, oikomishoidon, suun terveydenhuollon ja eri kliinisten alojen erikoishammaslääkäriksi.

Tieteellinen jatkokoulutus johtaa hammaslääketieteen tohtorin tutkintoon, johon Oulun yliopistossa on tukena oma tutkijakoulu ja Lääketieteellisen tiedekunnan useat tutkijaryhmät. Hammaslääkäri voi työskennellä myös opettajana ja tieteellinen pätevöityminen on siihen hyvä ponnahduslauta.