Hoitotiede

Hoitotiede, Terveystieteiden tutkinto-ohjelma, terveystieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 

Laaja-alainen terveystieteiden kandidaatintutkinto tarjoaa

  • valmiuksia itsenäiseen työskentelyyn, tieteellisesti perusteltuun päätöksentekoon sekä uuden tiedon etsimiseen

  • mahdollisuuden kehittää työelämässä tärkeitä ryhmätyöskentelytaitoja sekä tiedonhaku- ja käyttötaitoja

  • mahdollisuuden lähteä opiskelijavaihtoon esim. ERASMUS-sopimuksen puitteissa.

Lue lisää ja hae

Oulun yliopiston terveystieteiden koulutusaloilta valmistuu asiantuntijoita vaativiin sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelu-, kehittämis-, tutkimus- sekä opetus- ja johtotehtäviin kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikössä työskennellään vuorovaikutteisesti ja monimenetelmäisesti muiden opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Opinnot liittyvät vahvasti terveystieteiden tutkimushankkeisiin. Voit suunnata opiskeluasi oman mielenkiintosi mukaisesti sivuainevalinnoilla.

Terveystieteistä valmistuneiden työllisyys on erittäin hyvä ja etenemismahdollisuudet työelämässä ovat erinomaiset. Valmistuttuasi sinulla on mahdollisuus vaikuttaa suomalaiseen terveydenhuoltoon suunnittelu- ja kehittämistehtävissä.

Terveystieteissä yhteisö on vahvasti läsnä ja pääset opiskelemaan osaajien joukkoon.