Kasvatustieteet

Kasvatustieteet, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 

  • Kiinnostaako sinua kasvatus, koulutus, sivistys ja oppiminen? Näitä teemoja opiskelet kasvatustieteiden koulutuksessa luennoilla, pienemmissä ryhmissä ja verkossa.

  • Valmistuttuasi työllistyt esim. suunnittelu- , kehitys-, tutkimus- ja ohjaustehtäviin

  • Opintojen aikana voit käydä vaihto-opiskelujaksolla jossain ulkomaisessa yliopistossa.

Lue lisää ja hae

Voit valita pääaineeksesi joko kasvatustieteen tai kasvatuspsykologian. Lisäksi opiskelet 2-4 sivuaineen opintoja riippuen sivuaineiden laajuudesta.

Kandidaattivaiheen koulutuksessa painottuvat opetuksen, oppimisen, koulutuksen, kasvatuksen ja sivistysprosessien teoreettinen tarkastelu sekä yhteydet koulutusorganisaatioiden toimintaan.

Maisterivaiheen koulutus pohjautuu tutkimukseen, jonka keskeisiä alueita ovat mm. lapsuuden ja opettajuuden tutkimus pedagogisen vuorovaikutuksen tutkimus, kasvatusaatteet ja traditiot sekä konsultaatio- ja ohjausprosessit. Koulutus ohjaa tutkivaan ja kehittävään työotteeseen sekä näkemään kasvatuksen yhteydet yhteiskunnallisiin ilmiöihin.