Konetekniikka

Konetekniikka, Konetekniikan tutkinto-ohjelma, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)
 

  • Opit kehittämään tekniikkaa, jota ilman emme tule toimeen

  • Erinomainen työllistyminen ja monipuoliset uramahdollisuudet

  • Suora väylä opiskella rakennus- ja yhdyskuntatekniikkaa

Lue lisää ja hae

Konetekniikkaa on kaikkialla, niin suurten laivojen tai paperikoneiden rakenteissa kuin myös avaruussatelliittien osissa ja pienimmissä nanotekniikan tuotteissa. Konetekniikan osaaja yhdistää teknisissä ratkaisuissaan eri tekniikan osa-alueet toimiviksi tuotteiksi ja voi hyödyntää koneteknistä perusosaamistaan kaikilla tekniikan soveltamisalueilla. Konetekniikassa tutkitaan ja kehitetään muun muassa uusia materiaaleja ja niiden käyttäytymistä, tietokoneavusteista suunnittelua, automaattista tuotantoa ja mekatroniikkaa. Koneinsinööri luo turvallisempaa, terveellisempää ja mielekkäämpää elinympäristöä ihmisille.

Tutkinto-ohjelmastamme valmistuva diplomi-insinööri toimii useimmiten metalli-, prosessi tai elektroniikkateollisuuden yrityksissä tai tutkimuslaitoksissa suunnitteluun, tutkimukseen, valmistukseen ja käyttöön liittyvissä tehtävissä. Diplomi-insinöörin on oltava kansainvälistynyt, tietävä, taitava, luova, aloitekykyinen ja yhteistyöhaluinen. Opiskelun tavoitteena on näiden piirteiden omaehtoinen ja ohjattu kehittäminen.

Konetekniikan opiskelijat valitsevat oman erikoisalansa toisen opiskeluvuoden puolivälissä. Valittavana ovat seuraavat opintosuunnat: auto- ja työkonetekniikka, koneensuunnittelu, materiaalitekniikka, mekatroniikka ja konediagnostiikka, rakennesuunnittelu ja rakentamisteknologia, teknillinen mekaniikka tai tuotantotekniikka. Konetekniikasta on mahdollista siirtyä kandidaatintutkinnon jälkeen uuteen rakennus- ja yhdyskuntatekniikan tutkinto-ohjelmaan.