Saamen kieli

Saamen kieli, Kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 

Saamen kielen oppiaine tarjoaa

  • syvällisen tietämyksen inarin- tai pohjoissaamen kielen rakenteesta, kehittymisestä, variaatiosta, suullisesta ja kirjallisesta käytöstä, kielenhuollosta sekä kielenelvytyksestä

  • valmiudet työskennellä esimerkiksi saamenkielisessä mediassa tai saamen kielen opettajana perusasteella ja lukiossa

  • tilaisuuden lähteä opiskelijavaihtoon alkuperäiskansaopintoja tarjoaviin yliopistoihin sekä mahdollisuudet kansainväliseen uraan pohjoismaiden rajat ylittävällä saamelaisalueella.

Lue lisää ja hae

Saamen kieli on kielitieteellinen oppiaine, jossa kieli on sekä väline että tutkimuksen kohde. Oppiaineessa on kaksi pääainelinjaa: inarinsaamen pääaineopinnot alkavat alkeista, kun taas pohjoissaamen pääaineessa hakijalta vaaditaan äidinkielen tasoista pohjoissaamen taitoa. Kursseilla perehdytään mm. saamen kielen kehitykseen, kielenelvytystyöhön, kielenhuoltoon, murteisiin ja muihin saamen kieliin, puhutun ja kirjoitetun kielen eroihin sekä kielen rakenteeseen, äänteisiin, sanojen ja lauseiden muodostumiseen.

Oppiaineen tavoitteena on kouluttaa kielenosaajia saamelaisen yhteiskunnan tarpeisiin, ja valmistuneet opiskelijat työllistyvät erittäin hyvin. He työskentelevät mm. opettajina, tutkijoina, kääntäjinä, kieliteknologian asiantuntijoina sekä saamenkielisessä mediassa.

Saamen kielen oppiaine tekee opetus- ja tutkimusyhteistyötä Tromssan yliopiston ja Koutokeinon Saamelaisen korkeakoulun kanssa. Myös yhteydet Suomen saamelaisinstituutioihin, kuten Saamelaiskäräjiin, ovat vahvat.

Saamen kielen opetuksen järjestää Giellagas-instituutti, jolla on valtakunnallinen vastuu saamen kielen ja kulttuurin opetuksesta Suomessa. Giellagas-instituutissa opiskellaan ja tutkitaan saamen kielen lisäksi saamelaista kulttuuria.